empty
 
 
08.11.2017 03:06 PM

Công ty chúng tôi vừa được trao thêm một giải thưởng ngoại hối nữa. Lần này InstaForex đã được công nhận là Nhà môi giới ECN tốt nhất năm 2017, một giải thưởng quốc tế uy tín của CEO châu Âu.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta giành được danh hiệu này. Giải thưởng CEO Châu Âu là giải thưởng lần thứ năm của InstaForex do tạp chí kinh doanh Anh bình chọn và là một trong những giải thưởng hàng đầu được đánh giá toàn cầu.

Mỗi chiến thắng là một minh chứng cho tính chuyên nghiệp, độ tin cậy và thịnh vượng của công ty chúng tôi trong thị trường dịch vụ môi giới.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback