empty
 
 
14.02.2018 06:04 AM

Kính gửi thương nhân!

Để vinh danh Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang vào tháng hai, chúng tôi đã tăng khoản tiền thưởng lên đến 10 000 USD trong chiến dịch Ký quỹ May mắn! Vì vậy, ngay bây giờ, nếu bạn ký quỹ vào tài khoản của bạn cho đến ngày 28 tháng 2, bạn sẽ có cơ hội giành được 10 000 USD. Chiến dịch Ký quỹ May mắn được tổ chức dành cho các khách hàng của InstaForex vào mỗi tháng, và mỗi lần số tiền thưởng sẽ thay đổi.

Theo dõi kết quả của Thế vận hội với chúng tôi và nhận được 10 000 USD vào tài khoản giao dịch của bạn trong tháng hai này!


Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback