empty
 
 

Thay đổi giờ giao dịch vào ngày 30.03.2018 và 02.04.2018 do kỳ nghỉ lễ Phục sinh

30.03.2018 03:12 PM

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp các điều kiện hoàn hảo cho việc giao dịch được thuận tiện và mang lại lợi nhuận, do đó, chúng tôi xin thông báo cho bạn về những thay đổi trong lịch trình giao dịch vào ngày 30.03.2018 và 02.04.2018.

30.03. - Không có giao dịch giao ngay cho tất cả các kim loại, hợp đồng tương lai, chứng khoán và chỉ số.

02.04. - Giao dịch được thực hiện như bình thường cho tất cả các công cụ, ngoại trừ các chỉ số #FTSE, #HSI, và #DAX. Chúng sẽ không khả dụng cho cả ngày.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback