empty
 
 
15.01.2021 09:54 AM

Kính gửi các Nhà Giao dịch!

Xin lưu ý rằng vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, giờ giao dịch sẽ được thay đổi liên quan đến lễ kỷ niệm Ngày Martin Luther King, một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ.

Vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 1, những thay đổi sau sẽ diễn ra:

Giao dịch Kim loại giao ngay sẽ đóng cửa sớm hơn bình thường - lúc 7:45 tối theo thời gian đầu cuối.

Hợp đồng tương lai Năng lượng và Kim loại Giao dịch sẽ có thể giao dịch cho đến 8 giờ tối.

Giao dịch Hợp đồng tương lai Argo và Hàng hóa cũng như CFD trên Cổ phiếu sẽ không có mặt trong cả ngày.

Lịch giao dịch sẽ trở lại bình thường vào ngày 19 tháng 1 năm 2021.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback