empty
 
 

Thông báo về các hợp đồng tương lai sẽ hết hạn vào tháng 12 năm 2021

10.12.2021 01:34 PM
Kính gửi các nhà giao dịch!

Chúng tôi xin thông báo cho bạn về ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai vào tháng 12 năm 2021. Vào những ngày sau đây, các lệnh mua tài sản được đề cập sẽ được đóng lại. Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn. Chúng tôi đã chia danh sách tài sản thành hai bảng để bạn tiện theo dõi.

Ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai về dầu thô và khí đốt:

 • #CL - 20.12.2021
 • #NG - 29.12.2021

Sau khi đóng, lệnh CL và NG sẽ tự động được mở lại trong phiên giao dịch tiếp theo.

Ngày hết hạn đối với các tài sản hàng hóa khác:

 • # QMF22 - 17.12.2021
 • # QGF22 - 28.12.2021
 • # HOF22 - 31.12.2021
 • # XRBF22 - 31.12.2021
 • # XBZG22 - 30.12.2021
 • # XBZF22 - 30.12.2021
 • # QGF22 - 28.12.2021
 • # LEZ21 - 06.12.2021
 • # HEZ21 - 14.12.2021
 • # ZSF22 - 30.12.2021
 • EURUSDweek - 30.12.2021
 • EURUSD tháng - 31.12.2021

Lệnh trên các công cụ nêu trên được đóng vào ngày đã định và không tự động mở lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback