empty
 
 

Quy định và điều kiện của chương trình Hummer to a Jammy Fellow

1. Quy định chung

  • 1.1 Tên của chương trình Hummer to a jammy fellow (dưới đây gọi tắt là "chương trình").
  • 1.2 Chương trình được tổ chức bởi tập đoàn InstaFintech (dưới đây gọi tắt là "Nhà tổ chức")
  • 1.3 Trong khuôn khổ chương trình, nhà tổ chức tổ chức những vòng quay số sau:
   • Vòng rút thăm chiếc Hummer H3;
   • Vòng rút thăm các giải thưởng danh dự;;
   • Vòng rút thăm giải thưởng cho người tham gia thứ 100;;
   • Vòng rút thăm 1000 USD thứ Sáu.
  • 1.4 Chương trình được tổ chức từ ngày 1/6/2009 đến 28/5/2010(dưới đây gọi tắt là thời gian diễn ra chiến dịch).
  • 1.4.1. Thời gian diễn ra Vòng rút thăm Hummer - từ 1/6/2009 đến 28/5/2010.
  • 1.4.2. Thời gian diễn ra Vòng rút thăm các giải thưởng danh dự - từ 1/6/2009 đến 28/5/2010
  • 1.4.3. Thời gian diễn ra Vòng rút thăm 1000 USD thứ Sáu - từ 1/6/2009 đến 28/5/2010

2. Đối tượng tham dự

  • 2.1. Những khách hàng của công ty InstaForex trên 18 tuổi có thể tham gia chương trình (dưới đây gọi tắt là "Người tham dự")
  • 2.2. Để tham gia vào chương trình, người tham gia cần kí gửi vào tài khoản giao dịch trực tiếp của InstaForex ít nhất 1,000 USD trong suốt thời gian diễn ra chương trình và đăng kí tại https://www.instaforex.com/vi/.
  • 2.3. Người tham gia có quyền mở nhiều hơn một tài khoản để tham gia chương trình để tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp ban tổ chức phát hiện một người tham dự đăng kí hơn 100 tài khoản thì ban tổ chức sẽ loại bỏ số tài khoản vượt quá mức 100
  • 2.4. Chương trình dành cho bất kỳ tài khoản giao dịch trực tiếp đáp ứng các yêu cầu sau đây: A - B + C> 1,500 USD, trong đó A là tổng số tiền gửi từ 01/6/2009, B - số tiền rút từ 1/6/2009, và C là kết quả giao dịch.

3. Điều kiện giao dịch

  • 3.1. Tất cả giao dịch được mở ở giá phi thị trường sẽ bị hủy.
  • 3.2. Những người tham gia có thể sử dụng bất kỳ các cố vấn chuyên gia và chiến lược kinh doanh nào.
  • 3.3. Người tham gia có thể chuyển sang loại tài khoản miễn phí phí qua đêm (hoặc ngược lại) bằng cách liên lạc với phòng hỗ trợ khách hàng.
  • 3.4. Phần còn lại của các điều kiện kinh doanh này tương tự như các điều kiện của tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex.

4. Xác định người chiến thắngn

4.1.Cách thức xác định người chiến thắng chương trình Hummer H3 to a Jammy Fellow (dưới đây gọi tắt là "người chiến thắng").

  • 4.1.1. Người chiến thắng sẽ được lựa chọn trên cơ sở của 5 số cuối cùng của tài khoản giao dịch của mình (không có vấn đề nếu nó có chứa 5, 6 hoặc 7 chữ số). Nếu 5 con số này với mả số Hummer, người sở hữu nó sẽ trở thành chủ nhân của Hummer H3.
  • 4.1.2. Lúc 23:59 ngày 28/5/2010, giá đóng cửa thị trường sẽ được cố định:
   • Số đầu tiên của mã số Hummer - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp EUR/USD;
   • Số thứ 2 của mã số Hummer - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp GBP/USD;
   • Số thứ 3 của mã số Hummer - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp USD/JPY
   • Số thứ 4 của mã số Hummer - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp USD/CHF
   • Số thứ 5 của mã số Hummer - số cuối cùng của tỉ giá đóng cửa cặp USD/CAD
  • 4.1.3. Trong trường hợp số cuối cùng của giá đóng cửa cặp EUR/USD là 0, số đầu tiên của mã số Humme sẽ là số kế cuối của giá giá đóng cửa của cặp này. Trong trường hợp số kế cuối lại là số 0, số thứ 3 từ cuối lên sẽ được chọn.
  • 4.1.4. Để cố định mã số Hummer, ban tổ chức sử dụng máy chủ InstaForex-USA.com.
  • 4.1.5. Trong trường hợp số tài khoản trùng với mã số Hummer không được đăng ký cho chiến dịch, tài khoản trước hoặc sau đó sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Người chiến thắng là người có khoản tiền gửi cao nhất, được tính theo cách sau đây: A - B + C.
  • 4.1.6. Nếu có nhiều số tài khoản trùng với mã số Hummer- tài khoản 5 chữ số, 5 chữ số cuối cùng của một tài khoản 6 chữ số, và 5 chữ số cuối cùng của một tài khoản 7 chữ số - sau đó giải thưởng chính sẽ được cấp cho các chủ sở hữu của tài khoản với các khoản tiền gửi cao nhất. Các khoản tiền gửi tối đa được xác định trên cơ sở các công thức sau đây: A - B + C.

4.2. Xác định người chiến thắng chương trình giải danh dự

  • 4.2.1. 5 người tham gia mà thành công với mã số Hummer và 5 tài khoản trước mã số Hummer sẽ là người chiến thắng của giải thưởng danh dự.
  • 4.2.2. Người chiến thắng không thể đòi hỏi giải thưởng trong chương trình giải danh dự.
  • 4.2.3. Người chiến thắng giải thưởng danh dự không thể đòi hỏi 2 hoặc nhiều giải thưởng trong cùng một vòng quay số.
  • 4.2.4. Trong trường hợp người chiến thắng không tuân thủ theo quy định 4.2.2. and 4.2.3. trong thông tư này, tài khoản kế tiếp sẽ trở thành người chiến thắng.

4.3. Xác định người chiến thắng chương trình Người tham gia thứ 100:

  • Người tham gia đăng kí dự thi thứ 100 sẽ trở thành người chiến thắng của chương trình Người tham gia thứ 100.

  4.4. Xác định người chiến thắng chương trình 1,000 USD ngày thứ Sáu.

   • Người chiến thắng chương trình 1,000 USD ngày thứ Sáu được xác định dựa trên mã số Humme. Vào mỗi thứ Sáu cuối cùng của tháng, mã số Hummer sẽ xác định người chiến thắng.

5. Công bố kết quả

  • 5.1. Thông tin về nơi cư trú của người tham gia có thể được công bố.
  • 5.2. Kết quả của chương trình sẽ được công bố trong vòng 10 ngày sau khi chương trình kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra.
  • 5.3. Ban tổ chức có quyền quyết định thời gian công bố kết quả chương trình Người tham gia thứ 100.
  • 5.4. Kết của của chương trình và hình ảnh về buổi lễ trao giải sẽ được công bố tại https://www.instaforex.com/vi/ và một số đài truyền hình và báo chí.

6. Nhận giải thưởng

6.1. Quy định chung

  • 6.1.1. Trong thời hạn 20 ngày sau khi kết quả chiến dịch được công bố, người chiến thắng và ban tổ chức sẽ hẹn ngày, giờ và địa điểm của buổi lễ trao giải qua điện thoại.
  • 6.1.2. Sau khi các tài khoản giao dịch chiến thắng được xác định, ban tổ chức sẽ kiểm tra các thông tin về người chiến thắng và tính hợp pháp của sự tham gia của người đó trong chiến dịch theo đoạn 2.1.- 2.3. của Thông tư này. Nếu một số dữ liệu là sai hoặc người chiến thắng không có quyền tham gia vào các chiến dịch, kết quả chiến dịch sẽ được thông báo là không hợp lệ.
  • 6.1.3. Trong trường hợp các thủ tục nhận giải bị vi phạm bởi người chiến thắng (trường hợp không có CMND, CMND hết thời hạn hiệu lực, và vv) Ban tổ chức có quyền không trao giải thưởng cho người chiến thắng.

6.2. Nhận chiếc Hummer H3

  • 6.2.1. Hummer H3 có thể được nhận tại văn phòng trụ sở chính của công ty ở Kaliningrad (Nga) hay Moscow (Liên bang Nga) theo quyết định của người chiến thắng.
  • 6.2.2. Quyền sở hữu của Hummer H3 được chuyển giao cho người chiến thắng chỉ sau khi CMND có hiệu lực được kiểm tra và chứng nhận Chấp nhận được ký kết. Giấy chứng nhận chấp nhận bao gồm: họ tên, ngày, số CMND, số điện thoại với các mã quốc gia và thành phố. Trong trường hợp người chiến thắng không cung cấp thông tin này, ban tổ chức có quyền không trao giải.
  • 6.2.3. Người chiến thắng có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và phí hải quan.
  • 6.2.4. Sau lễ trao giải thưởng, người chiến thắng có trách nhiệm nộp thuế và các khoản thanh toán bắt buộc khác theo quy định của Chính phủ.
  • 6.2.5. Người chiến thắng có trách nhiệm vận chuyển xe từ văn phòng Trụ sở của công ty ở Kaliningrad, Liên bang Nga.
  • 6.2.6. Người chiến thắng được quyền để có được 50,000 USD vào tài khoản thay vì ô tô. Số tiền này không rút được, nhưng bất kỳ lợi nhuận thực hiện trên số tiền của giải thưởng có thể được rút ra mà không có bất kỳ hạn chế nào.

6.3. Nhận giải thưởng danh dự.

  • 6.3.1. Những người chiến thắng của giải thưởng Danh dự nhận được PDA (personal digital assistant). Số PDA - 10 mặt hàng, một cho mỗi người chiến thắng.
  • 6.3.2. Để nhận được tiền thưởng, người chiến thắng đã gửi bản scan CMND của mình tới [email protected] hoặc bằng fax số: +7 4012 616265 trong vòng 30 ngày sau khi kết quả được công bố..
  • 6.3.3. Giải thưởng sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ được đề cập trong đơn đăng kí tài khoản trực tiếp.

6.4. Nhận giải thưởng chương trình Người tham gia thứ 100

  • 6.4.1. Người chiến thắng chương trình Người tham gia thứ 100 sẽ được 100 USD tiền thưởng (hoặc số tiền tương đương bằng tiền của tài khoản của mình) trong các tài khoản giao dịch trực tiếp đã được đăng ký cho chiến dịch
  • 6.4.2. Để nhận được tiền thưởng, người chiến thắng đã gửi bản scan CMND của mình tới [email protected] hoặc bằng fax số: +7 4012 616265 trong vòng 30 ngày sau khi kết quả được công bố.
  • 6.4.3. Các khoản tiền thưởng được tính trong vòng 24 giờ làm việc sau khi Ban Quản lý các cuộc thi và Chiến dịch nhận được bản sao CMND và hoàn thành xác định cá nhân.
  • 6.4.4. Các khoản tiền thưởng có thể được rút ra mà không có bất kì hạn chế nào.

6.5. Nhận giải thưởng chương trình 1,000 USD ngày thứ Sáu

  • 6.5.1. Người chiến thắng chương trình 1,000 USD ngày thứ Sáu sẽ được 1,000 USD tiền thưởng (hoặc số tiền tương đương bằng tiền của tài khoản của mình) trong các tài khoản giao dịch trực tiếp đã được đăng ký cho chiến dịch.
  • 6.5.2. Để nhận được tiền thưởng, người chiến thắng đã gửi bản scan CMND của mình tới [email protected] hoặc bằng fax số: +7 4012 616265 trong vòng 30 ngày sau khi kết quả được công bố.
  • 6.5.3. Các khoản tiền thưởng được tính trong vòng 24 giờ làm việc sau khi Ban Quản lý các cuộc thi và Chiến dịch nhận được bản sao CMND và hoàn thành xác định cá nhân.
  • 6.5.4. Các khoản tiền thưởng không thể được rút ra. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra

7. Những quy định cuối cùng

  • 7.1. Nhà tổ chức đảm bảo giữ bí mật thông tin liên quan đến chương trình và không tiết lộ cho bên thứ 3
  • 7.2. Người tham gia chương trình phải xác nhận những thỏa thuận của người chiến thắng như sau:
   • phỏng vấn trên radio, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác;
   • sử dụng hình ảnh của người chiến thắng bởi Ban tổ chức cho việc quảng cáo;
   • sử dụng tên của người chiến thắng cho việc quảng cáo mà không thanh toán thêm;
   • ban tổ chức có giữ bản quyến với tất cả các tài liệu quảng cáo được thực hiện sử dụng những điều liệt kê bên trên.
  • 7.3. Tất cả các tranh chấp và bất đồng liên quan đến các chiến dịch sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.
  • 7.4. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải tuân thủ những quy tắc của cuộc thi.
  • 7.5. Nếu người chiến thắng của chương trình từ chối tuân theo những quy định sẽ bị loại khỏi danh sách những người tham gia.

8. Ngôn ngữ

  • 8.1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh.
  • 8.2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.
  • 8.3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn.

Trang chủ cuộc thi

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback