Điều gì ảnh hưởng tới sự thay đổi tỷ giá?

1. Kỳ vọng về các dữ liệu được công bố cũng như chính các dữ liệu. Dữ liệu có thể được hiểu là các bản công bố chỉ số kinh tế của các quốc gia, nơi mà đồng tiền được trao đổi là đồng tiền chính thức của quốc gia đó, những tin tức về sự thay đổi lãi suất, các bài bình luận về kinh tế và các sự kiện quan trọng khác ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ.

Thời kỳ trước sự kiện và chính sự kiện có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thay đổi tỷ giá. Đôi khi rât khó để xác định nguyên nhân nào trong hai nguyên nhân trên gây ra hiệu ứng mạnh hơn – việc chờ đợi sự kiện hay sự xảy ra sự kiện đó, nhưng việc xảy ra các sự kiện quan trọng luôn gây ra những thay đổi mạnh mẽ và liên tiếp.

Thời gian và ngày tháng xảy ra sự kiện sắp tới được thông báo trước đó. .Thông tin về những sự kiện quan trọng nhất của một đất nước nhất định được công bố trên các lịch kinh tế .Trước khi sự kiện diễn ra, những dự đoán về ảnh hưởng của nó lên một tỷ giá hối đoái được công bố trong các bài dự báo. Do đó, trước một sự kiện tỷ giá hối đoái bắt đầu di chuyển theo hướng dự đoán và thường sau khi những dự đoán đã được khẳng định, tỷ giá lại đi theo hướng ngược lại. Điều này xảy ra là do các nhà giao dịch đã đóng các vị thế được mở trong gian kỳ vọng.

2. Hoạt động quỹ (các quỹ đầu tư, uỷ thác và bảo hiểm) có ảnh hưởng mạnh nhất lên sự thay đổi tỷ giá hối đoái dài hạn. Hoạt động quỹ bao gồm việc đầu tư với các đồng tiền khác nhau. Lượng tiền đáng kể trong hoạt động này làm cho tỷ giá hối đoái dịch chuyển theo một hướng nhất định. Việc quản lý tư bản được thực hiện bởi các nhà quản lý quỹ.

Họ có phương thức của riêng họ, do vậy, các vị thế được mở bởi một nhà quản lý có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Việc ra quyết định về việc mở vị thế được đưa ra sau khi phân tích rất kỹ lưỡng (phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích khác) về thị trường tiền tệ. Khi mở các vị thế đúng thời điểm và đúng phương hướng các nhà quản lý theo đuổi chiến thuật mà họ ưa thích và dự đoán những hiệu ứng sau sự kiện, các chỉ số và tin tức. Phân tích thị trường không bao giờ đưa ra kết quả chính xác 100%, nhưng các quỹ với lượng tư bản đáng kể của chúng và các chiến thuật đã được chứng minh có thể tạo ra, điều chỉnh và tăng cường các xu hướng mạnh nhất.

3. Các công ty nhập khẩu và xuất khẩu là những người sử dụng hối đoái trực tiếp, hoạt động của họ ảnh hưởng đến sự thay đổi giá các đồng tiền, vì các nhà xuất khẩu luôn quan tâm tới việc bán các đồng tiền và ngược lại. Các công ty xuất khẩu và nhập khẩu lớn thường có các bộ phận phân tích. Họ dự đoán tỷ giá hối đoái để thu được lợi nhuận cao hơn từ việc mua hay bán một loại tiền tệ.

Theo dõi các xu hướng cũng rất quan trọng đối với các nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu trong việc tự bảo hiểm khỏi các rủi ro tỷ giá. Việc mở một vị thế đối lập với vị thế của hợp đồng tương lai có thể giúp tối thiểu hoá rủi ro. Ảnh hưởng của các nhà xuất khẩu và nhập khẩu trong thị trường này mang tính ngắn hạn và không tạo ra các xu hướng mang tính toàn cầu, bởi giá trị giao dịch của họ là không đáng kể so với quy mô của thị trường.

4. Phát biểu của các chính trị gia trong các cuộc gặp gỡ, họp báo, các cuộc gặp thượng đỉnh và các báo cáo có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng lên sự thay đổi tỷ giá. Ảnh hưởng của các yếu tố này có thể so sánh với một trong những chỉ báo kinh tế.

Hầu hết ngày và giờ của các phát biểu được xác định trước, và hệ quả của chúng cũng được đoán định trước trong các bài dự báo. Tuy nhiên đôi khi có thể chúng khá bất ngờ và gây ra những thay đổi mạnh mẽ không đoán trước được. Các phát biểu bao gồm dữ liệu về hệ quả dài hạn (như thay đổi về lãi suất hay quỹ liên bang) có thể tạo ra một xu hướng dài hạn.

Khi tỷ giá có ảnh hưởng quan trọng, các phát biểu trên có thể dẫn tới sự can thiệp từ các ngân hàng trung ương. Điều này được cho là có sự ảnh hưởng lớn tới thị trường. Trong một vài phút, tỷ giá hối đoán có thể dịch chuyển hàng trăm điểm theo hướng bị can thiệp.

5. Các chính phủ gây ảnh hưởng lên thị trường thông qua các ngân hàng trung ương. Các giao dịch ngoại hối được tiến hành mà không có sự can thiệp của ngân hàng trung ương sẽ làm cho đồng tiền quốc gia của một nước đó thả nổi tự do. Tuy nhiên, điều này rất hiếm khi xảy ra. Các quốc gia có tỷ giá thả nổi như vậy đôi khi có thể cố gắng gây ảnh hưởng lên tỷ giá thông qua các nghiệp vụ mua bán ngoại hối.

Những quốc gia quan tâm tới sự tăng trưởng tiêu thụ và phát triển công nghiệp đều điều tiết tỷ giá hối đoái. Hầu hết họ sử dụng các chính sách điều tiết trực tiếp và gián tiếp. Điều tiết gián tiếp cho phép một tỷ lệ lạm phát nhất định, hay một lượng tiền trong vòng quay. Điều tiết trực tiếp bao gồm chính sách chiết khấu và can thiệp bằng ngoại hối. Kiểu điều tiết này liên quan tới việc bán ra và mua vào lượng lớn ngoại tệ từ các thị trường quốc tế. Các ngân hàng trung ương không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thị trường - họ sử dụng các ngân hàng thương mại. Lượng mua bán này có thể lên tới hàng triệu đô – la, do đó những can thiệp đó ảnh hưởng lớn lên sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Đôi khi các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau cùng có những can thiệp chung vào thị trường tiền tệ.

Về phần danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.