empty
 
 

11.05.202214:18:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Bồ Đào Nha giảm trong quý 1.

Tỷ lệ thất nghiệp của Bồ Đào Nha đã giảm trong quý tháng 3, số liệu từ Cơ quan Thống kê Bồ Đào Nha cho thấy hôm thứ Tư. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 5,9% trong quý đầu tiên từ 6,3% trong giai đoạn ba tháng trước đó. Trong quý tương ứng năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,3%. Số người thất nghiệp giảm xuống 308.400 trong quý đầu tiên từ 330.600 trong quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, áp dụng cho nhóm tuổi 16-24, giảm từ 23,4% xuống 20,6%. Tỷ lệ việc làm đạt 56,4% trong quý đầu tiên, tăng từ 56,0% trong quý tháng 12.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.