empty
 
 

11.05.202223:21:00UTC+00Giá thực phẩm ở New Zealand tăng 6,4% vào tháng 4

Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Năm, giá thực phẩm ở New Zealand đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái - giảm từ mức cao nhất trong 10 năm là 7,6% vào tháng Ba. Riêng giá thực phẩm tạp hóa tăng 6,4%, trong khi giá bữa ăn tại nhà hàng và đồ ăn sẵn tăng 5,3%, giá rau quả tăng 9,4%, giá thịt, gia cầm và cá tăng 8,1% và giá đồ uống không cồn tăng 2,8%. Trên cơ sở hàng tháng được điều chỉnh theo mùa, giá thực phẩm tăng 0,1%. Riêng giá trái cây và rau quả giảm 3,2%, trong khi giá thịt, gia cầm và cá giảm 0,4%, giá thực phẩm tạp hóa tăng 0,8%, giá đồ uống không cồn giảm 0,8% và giá bữa ăn tại nhà hàng và đồ ăn sẵn tăng 1,4%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.