empty
 
 

12.05.202221:13:00UTC+00Giá xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 1,0% trong tháng 4

Vào thứ Sáu, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết giá xuất khẩu ở Hàn Quốc tăng 1,0% trong vòng tháng 4 - chậm lại so với mức tăng 6,2% trong tháng 3. Tính trên cơ sở hàng năm, giá xuất khẩu tăng 21,4%, giảm so với mức 23,4% của tháng trước. Riêng giá nông sản xuất khẩu tăng 0,2% so với tháng và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các sản phẩm chế tạo tăng 1,0% so với tháng và 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 35,0% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng vọt 7,9% trong tháng và tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng giá nhập khẩu nguyên liệu thô giảm 2,2% so với tháng và tăng vọt 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hàng hóa trung gian giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hàng hóa vốn giảm 0,7% so với tháng và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.