empty
 
 

19.05.202201:37:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc giảm xuống còn 3,9% vào tháng 4

Cục Thống kê Úc cho biết hôm thứ Năm, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc đã ở mức 3,9% được điều chỉnh theo mùa vào tháng Tư, theo Cục Thống kê Úc cho biết hôm thứ Năm - phù hợp với kỳ vọng và giảm từ 4,0% trong tháng Ba. Nền kinh tế Úc đã có thêm 4.000 việc làm trong tháng trước - rất ít dự kiến về việc có thêm 30.000 việc làm sau khi đạt được 17.900 việc làm trong tháng trước. Việc làm toàn thời gian tạo thêm 92.400 việc làm, nhưng điều đó được bù đắp phần lớn bằng việc mất đi 88.400 việc làm bán thời gian. Tỷ lệ tham gia giảm xuống 66,3, thiếu kỳ vọng 66,4 - vốn không thay đổi.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.