empty
 
 

20.05.202207:52:00UTC+00Niềm tin tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện trong tháng 5

Niềm tin của người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tháng 5, sau khi giảm mạnh trong tháng trước. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên 67,6 trong tháng 5 từ mức 67,3 vào tháng 4, cuộc khảo sát xu hướng tiêu dùng được thực hiện với sự hợp tác của Turkstat và ngân hàng trung ương cho thấy hôm thứ Sáu. Điểm dưới 100 cho thấy những người bi quan nhiều hơn những người lạc quan. Chỉ tiêu phản ánh đánh giá tình hình tài chính hiện tại giảm xuống 48,5 trong tháng 5 từ 49,1 trong tháng 4. Chỉ số đo lường tình hình tài chính kỳ vọng trong 12 tháng tới đã tăng từ 63,9 lên 66,5. Quan điểm của người tiêu dùng về tình hình kinh tế chung trong tương lai đã giảm trong tháng 5 và chỉ số liên quan giảm xuống 66,3 từ 67,3. Đánh giá về chi tiêu tiền cho hàng hóa lâu bền trong 12 tháng tới được cải thiện với chỉ số tăng từ 88,8 của tháng trước lên 89,0.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback