empty
 
 
Nhà tư vấn Forex

Robot giao dịch ngoại hối, Tín hiệu và Cố vấn: Phần mềm

Global Fx Trading Group, Inc.

Global Fx Trading Group, Inc.

Traders can now try our award winning Trade Detector (Algo or EA), for 30 days, for $25. Then, when you decide to keep it, the monthly fee is only $49.99. Both versions come with free training, free 24/7 support, all updates, and free membership in our Users Group, where strategies are discussed 24/7.
For the EA, go to: Trade Detector EA For the Algo,go to: Trade Detector ALGO

advisors.instaforex.com

advisors.instaforex.com

advisors.instaforex.com là nguồn giúp cho bạn tìm thông tin toàn diện về các cố vấn chuyên gia (EA), bất kể bạn là người mới hay chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, có một phần hướng dẫn tự mình lập trình MQL4 của EA để có một chiến lược giao dịch hoặc phong cách nhất định.

MyDigiTrade - Giao dịch tự động

MyDigiTrade - Giao dịch tự động

MyDigiTrade là một trong những phần mềm mới nhất, sáng tạo nhất và mạnh mẽ nhất cho phép sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch chuyên nghiệp trực tuyến vào tài khoản môi giới của bạn với InstaForex. Có các chuyên gia ngoại hối, các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong số những người dùng của chúng tôi.

Giải pháp giao dịch Emet

Giải pháp giao dịch Emet

Giải pháp giao dịch Emet là một đội ngũ chuyên nghiệp các lập trình viên được đào tạo và có kinh nghiệm tập trung vào việc mã hóa chiến lược giao dịch tự động.
Các dịch vụ chủ yếu là dành cho các Nhà giao dịch và các Nhà phân tích bán các chiến lược giao dịch của riêng họ.
Giải pháp Giao dịch Emet phát triển các hệ thống giao dịch tự động dành cho các phần mềm khác nhau, bao gồm cả MT4.
Giải pháp Giao dịch biến các khái niệm giao dịch của khách hàng trở thành các chiến lược khả thi hoàn toàn tự động (robot, cố vấn chuyên gia, EAs) và các chỉ số tùy chỉnh với một sự cống hiến cá nhân cho mỗi và mọi khách hàng.

Tập đoàn đầu tư J&K / Giao dịch ngoại hối J&K

Tập đoàn đầu tư J&K / Giao dịch ngoại hối J&K

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng kênh điện tín miễn phí cho các tín hiệu và phân tích ngoại hối và kênh VIP với số lượng khoảng 15-20 tín hiệu Forex hàng tháng với độ chính xác cao.

ELOMGROUP

ELOMGROUP

ELOMGROUP (Hiệu quả về Giao dịch được sửa đổi) đang quản lý các nhà giao dịch của Công ty InstaForex với nhiều kiến thức chuyên môn khác nhau (kỹ thuật, kế toán, nhà phát triển, lập trình viên, v.v.), đơn giản là góp phần vào việc chuyển đổi xã hội trong ngành ngoại hối để đạt được lợi nhuận bền vững hơn , và tương lai đơn giản hơn. Elomgroup bắt đầu cuộc hành trình của họ với khả năng của con người, thiết kế Trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm nhận các phần của nhiệm vụ mà mọi người không giỏi và để mọi người quyết định các mục tiêu và ràng buộc cấp cao.
Phát minh độc đáo của hệ thống EURO (Cửa hàng phục hồi hợp nhất điện tử -AI) thực sự giúp giao dịch hiệu quả cho con người. AI có dây liên kết để tuân theo các lệnh hệ thống và nhận các tín hiệu giao dịch hợp lệ, mà không cảm thấy đau đớn vì thua lỗ hoặc vui mừng từ chiến thắng.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback