advisors.instaforex.com

advisors.instaforex.com

advisors.instaforex.com là nguồn giúp cho bạn tìm thông tin toàn diện về các cố vấn chuyên gia (EA), bất kể bạn là người mới hay chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, có một phần hướng dẫn tự mình lập trình MQL4 của EA để có một chiến lược giao dịch hoặc phong cách nhất định.

MyDigiTrade - Giao dịch tự động

MyDigiTrade - Giao dịch tự động

MyDigiTrade là một trong những phần mềm mới nhất, sáng tạo nhất và mạnh mẽ nhất cho phép sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch chuyên nghiệp trực tuyến vào tài khoản môi giới của bạn với InstaForex. Có các chuyên gia ngoại hối, các nhà giao dịch và nhà đầu tư trong số những người dùng của chúng tôi.

Giải pháp giao dịch Emet

Giải pháp giao dịch Emet

Giải pháp giao dịch Emet là một đội ngũ chuyên nghiệp các lập trình viên được đào tạo và có kinh nghiệm tập trung vào việc mã hóa chiến lược giao dịch tự động.
Các dịch vụ chủ yếu là dành cho các Nhà giao dịch và các Nhà phân tích bán các chiến lược giao dịch của riêng họ.
Giải pháp Giao dịch Emet phát triển các hệ thống giao dịch tự động dành cho các phần mềm khác nhau, bao gồm cả MT4.
Giải pháp Giao dịch biến các khái niệm giao dịch của khách hàng trở thành các chiến lược khả thi hoàn toàn tự động (robot, cố vấn chuyên gia, EAs) và các chỉ số tùy chỉnh với một sự cống hiến cá nhân cho mỗi và mọi khách hàng.

J&K Investment Group / J&K Forex Trading

J&K Investment Group / J&K Forex Trading

We provide clients free telegram channel for Forex signals and analysis and VIP channel with aprox. 15-20 monthly Forex signals with high accuracy.

ELOMGROUP

ELOMGROUP

ELOMGROUP (Efficient Literacy Of Modified Trading) are managing traders of InstaForex Company with various background in different specialization (engineering, accounting, developer, programmer, etc) that simply contribute to the transformation of society in foreign exchange industry to achieve a more profitable, sustainable, and simpler future. Elomgroup started their journey with human capabilities, designing an Artificial Intelligence (AI) to take over the parts of a task that people are bad at and let people decide upon high-level goals and constraints.
The unique invention of EURO system (Electronic Unified Resilience Outlet -AI) really help to make trading efficient for human. The AI are wired to stick to system commands and take valid trade signals, without feeling pain from losses or joy from wins.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.