07.08.201909:27 Phân tích sóng Elliott của GBP/JPY cho ngày 7 tháng 8 năm 2019

Exchange Rates 07.08.2019 analysis

GBP/JPY vẫn đang dao động dưới mức kháng cự quan trọng ngắn hạn ở mức 130.23. Chừng nào mức kháng cự nhỏ này có thể vượt qua mức GBP/JPY tăng giá vẫn có thể thấy mức giảm cuối cùng xuống dưới mức 128.09 gần hơn với mục tiêu lý tưởng của chúng tôi tại 127.93 trước khi tăng trở lại.

Một sự bứt phá trực tiếp trên ngưỡng kháng cự nhỏ tại 130.23 sẽ là dấu hiệu mạnh mẽ đầu tiên cho thấy GBP/JPY đã chạm đáy và một đợt tăng giá mới có thể đang phát triển. Để xác nhận mức thấp trong dài hạn là đặt một ngưỡng phá vỡ trên ngưỡng kháng cự tại 131.62 và quan trọng hơn là phá vỡ ngưỡng kháng cự tại 132.70 là cần thiết.

R3: 131.62

R2: 130.73

R1: 130.23

Pivot: 129.60

S1: 128.87

S2: 128.49

S3: 128.09

Khuyến nghị giao dịch:

Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội mua tại 128.05 hoặc sau khi nghỉ trên 130.23

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Torben Melsted,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.