Facebook
 
 

25.10.201909:15 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Phân tích sóng Elliott của GBP/JPY cho ngày 25 tháng 10 năm 2019

Exchange Rates 25.10.2019 analysis

Sự điều chỉnh đã biến thành một cấu trúc phức tạp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cần nghỉ ngơi dưới mức hỗ trợ quan trọng ngắn hạn ở mức 138.60 để giải phóng thêm lực lượng hướng tới mục tiêu lý tưởng của chúng tôi gần 135.67, trong đó dự kiến sẽ có một đợt tăng xung lực mới cao hơn tới 144.98.

Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng sự điều chỉnh trong làn sóng bốc đồng thứ ba có xu hướng không bình thường. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự nhỏ ở mức 140.74 sẽ chỉ ra rằng sự điều chỉnh trong sóng xanh ii đã được hoàn thành và sự phục hồi bốc đồng cao hơn đã được hồi sinh để tăng lên ít nhất 144.98 và trong giai đoạn dài hạn cao hơn nhiều.

R3: 141.51

R2: 141.12

R1: 140.74

Pivot: 140.21

S1: 139.40

S2: 139.07

S3: 138.60

Khuyến nghị giao dịch:

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm một cơ hội mua gần 135.75 hoặc sau khi bứt phá trên mức 140.74.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Torben Melsted,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.