empty
 
 
Hoa hồng ngoại hối trên thị trường tiền tệ quốc tế

Hoa hồng ngoại hối trên thị trường tiền tệ quốc tế

Thị trường tiền tệ quốc tế, ngoại hối, là một lĩnh vực thương mại mà các đồng tiền được mua và bán. Cho đến ngày nay, thị trường ngoại hối là một trong những thị trường tài chính có quy mô lớn nhất và mang đến lợi nhuận nhiều nhất. Phạm vi của các hoạt động được tiến hành đạt khoảng 4 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Trong số những người tham gia thị trường, có các ngân hàng, các công ty tài chính cũng như các cá nhân tư nhân - thương nhân. Đặc điểm của thị trường ngoại hối mà khác biệt với các sân chơi tài chính khác là nó hoạt động suốt ngày đêm, 5 ngày trong một tuần, và mang đến cơ hội kiếm tiền lâu dài.

Thương nhân hoạt động trên ngoại hối có cơ hội kiếm được số tiền khổng lồ khi mà đầu tư số quỹ tiền không đáng kể. Mặc dù, bên cạnh việc kiếm tiền trên ngoại hối, thương nhân cũng phải trả phí môi giới. Phí môi giới trên thị trường ngoại hối là khoản phí mà được tính cho việc tiến hành hoạt động giao dịch. Nó có thể là phí môi giới cho các giao dịch mua hoặc bán với tiền tệ. Phí môi giới chính trên ngoại hối là phí chênh lệch. Phí chênh lệch là sự chênh lệch giữa việc mua và bán tiền tệ. Ngoài ra, còn có một khoản phí môi giới vận hành mà được tính hàng ngày trong khi giao dịch của thương nhân vẫn để mở. Cũng có các khoản phí môi giới mà thương nhân phải trả, ví dụ như cho việc rút tiền hoặc mở lệnh.

Theo quy định, phí môi giới ngoại hối là một khoản tiền nhỏ, tuy nhiên, nếu một thương nhân hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mở và đóng nhiều giao dịch một ngày, thì khoản phí môi giới sẽ cao hơn một chút.

    Thông thường, kích thước phí môi giới phụ thuộc vào các yếu tố nhất định:
  • Thanh khoản cặp tiền tệ. Ví dụ, các cặp tiền tệ phổ biến có mức phí môi giới nhỏ hơn nhiều so với các cặp ngoại lai. Hầu hết, giá trị phí môi giới giữa các cặp tiền tệ kinh điển và ngoại lai có thể khác nhau ở mức độ lớn.
  • Khối lượng hoạt động được thực hiện cũng là một yếu tố. Thực hiện một hoạt động rất nhỏ hoặc, đảo ngược lại, là một hoạt động lớn - phí sẽ cao hơn đáng kể.
  • Một yếu tố trọng yếu đáng lưu ý cho kích thước phí môi giới ngoại hối là điều kiện thị trường. Trong giai đoạn phát hành tin tức kinh tế vĩ mô, dự báo của các thương nhân giàu kinh nghiệm - kích thước phí môi giới sẽ tăng. Thanh khoản thấp cũng đóng một vai trò, gây ra bởi thời gian trong ngày hoặc trong năm - phí môi giới cũng sẽ tăng.

Có nhiều loại phí môi giới ngoại hối hay phí chênh lệch. Phí chênh lệch có thể được cố định và thả nổi, tiêu chuẩn hoặc cho các tài khoản nhỏ. Phí chênh lệch cố định là khoản phí mà không thay đổi trong bất kỳ điều kiện nào trên thị trường. Phí chênh lệch thả nổi là khoản phí tương đương với 2 điểm tại thời điểm thị trường ổn định, tuy nhiên, nó có thể tăng lên 40-50 điểm, nếu có những sự kiện không lường trước được trong lĩnh vực thị trường.

Thương nhân chọn nhà môi giới ngoại hối để giao dịch trên thị trường tiền tệ quốc tế cần cân nhắc đến kích thước của phí chênh lệch được đưa ra. Thương nhân nên cố gắng tránh các công ty môi giới mà hứa hẹn chịu tất cả các chi phí, vì lợi nhuận của nhà môi giới là đến từ phí chênh lệch mà được trả bởi các thương nhân như một khoản phí cho việc tiến hành các hoạt động giao dịch. Thương nhân nên ưu tiên cho nhà môi giới mà đảm bảo được cơ hội để làm việc trên thị trường mà không cần phải trả thêm phí giao dịch, bằng cách sử dụng phí chênh lệch như là khoản thanh toán cho các giao dịch đã hoàn tất. Trước khi mở một tài khoản giao dịch với một trong các công ty ngoại hối - hãy tiến hành phân tích đánh giá các đại diện ngoại hối phù hợp nhất.

Quay lại danh mục bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback