empty
 
 

Thông số kĩ thuật Anchored Momentum được phát triển bởi Rudy Stefenel và được giới thiệu năm 1998 trên tạp chí Technical analysis of Stocks and Commodities.

Công thức

Smoothed AM = 100*(EMA[Đóng,EmaPer] / SMA[Đóng,2*MomPer+1] -1), khi


EmaPer = smoothing period ЕМА {SmoothPeriod}

MomPer = Momentum period {MomPeriod}

Sử dụng giao dịch

Giống như nhiều dao động khác, chỉ số này được sử dụng chủ yếu để mở giao dịch mua khi đường đi của chỉ số kỹ thuật Anchored Momentum vượt lên trên mức 0. Hoặc ngược lại thì sẽ mở giao dịch bán; giao dịch bán phải mở khi Anchored Momentum nằm dưới mức 0. Cách tốt nhất để sử dụng chỉ số này là tìm ra các khả năng gia nhập thị trường bằng cách sử dụng tín hiệu của hệ thống và các chỉ số khác.

Bên cạnh những tình huống khi các chỉ số Anchored Momentum vượt mức 0, chúng ta cũng cần phải quan sát các tình huống khi có sự khác biệt giữa một biến động giá và sự dịch chuyển của chỉ số. Nếu giá đang giảm và chỉ số Anchored Momentum đang hình thành xu hướng tăng ở dưới mức 0, sau đó sự đảo chiều của giá cả có thể được nhận biết sớm. Khi giá đang tăng và dòng chỉ số đang giảm thì có khả năng mức giá trong tương lai sẽ giảm trong điều kiện có tín hiệu phân kì.

Người sáng lập ra chỉ số này đề nghị nên sử dụng một vùng đệm đặc biệt xung quanh mức 0 để giảm bớt các tín hiệu sai. Một khu vực như vậy có thể nằm trong khoảng từ -0.2 đến 0.2 và, tương ứng, tín hiệu sẽ là những đường gián đoạn trong vùng đệm, không giao nhau với đường zero. Phương pháp này sẽ làm giảm số lượng giao dịch và có thể ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất.

Anchored Momentum

Thông số Anchored Momentum

MomPeriod = 11

SmoothPeriod = 6

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback