empty
 
 

Chỉ Số Giao Động Aroon được phát triển bởi Tushar Chande, chủ tịch hội Quản Lý Quỹ Tuscarora. Chỉ số này được xây dựng dựa trên Chỉ Số Aroon, nhưng đưa ra ít tín hiệu hơn; do đó, cách tốt nhất là sử dụng cả hai chỉ số này cùng lúc.

Công thức

Chỉ Số Giao Động Aroon (từ Chỉ Số Aroon) = Chỉ số giá xuống – Chỉ số giá lên

Sử dụng trong giao dịch

Số tín hiệu đưa ra bởi Chỉ Số Giao Động Aroon nhỏ hơn rất nhiều so với số tín hiệu đưa ra bởi Chỉ Số Aroon. Do vậy, nên sử dụng chỉ số này để bổ sung chứ không nên sử dụng để ra quyết định trên thị trường.

Giá trị chính của Chỉ Số Giao Động Aroon đạt đến giá trị cực trong phạm vi chuyển động của một xu hướng và vào thời điểm cắt đường 0.

Khi Chỉ Số Giao Động Aroon trên mức 50 tức là có xu hướng tăng mạnh của mức giá.

Ngoài ra, còn cần xem xét những điểm sau:

  • nên vào lệnh theo hướng giá (trong trường hợp này, thường là lệnh mua);
  • nên sử dụng chiến lược và hệ thống giao dịch theo xu hướng.

Khi Chỉ Số Giao Động Aroon ở dưới mức -50 tức là có xu hướng giảm giá mạnh.

Việc xem xét những yếu tố sau đây cũng hết sức quan trọng:

  • nên vào lệnh theo hướng giá (trong trường hợp này, thường là lệnh bán);
  • nên sử dụng chiến lược và hệ thống giao dịch theo xu hướng.

Chỉ Số Giao Động Aroon trên 50 và dưới -50 tức là có một xu hướng mới rất mạnh. Trong trường hợp này, việc sử dụng phương pháp giao dịch ngược xu hướng hoăc thị trường phẳng (flat market) là không phù hợp.

Một lựa chọn khác khi sử dụng chỉ số này là giao dịch theo hướng chệch khỏi đường 0.

  • chỉ số cắt đường 0 theo hướng đi lên chỉ ra rằng xu hướng tăng giá có thể tiếp diễn;
  • chỉ số cắt đường 0 theo hướng đi xuống chỉ ra rằng xu hướng giá giảm có thể vẫn tiếp tục.
Chỉ Số Giao Động Aroon

Các thông số InstaForex Aroon

Chu kỳ_Aroon = 10

Lọc = 50

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback