empty
 
 

Mô hình Bellt Hold tương tự như candlestick mở Marubozu mà không có bóng chỉ ra một mức giá mở. Belt Hold có xu hướng giá lên được hình thành bởi Marubozu Trắng mở, chỉ vào một xu hướng giảm; trong khi Belt Hold có xu hướng giá giảm được hình thành bởi một Marubozu Đen đóng, xuất hiện trong một xu hướng tăng. Mô hình mở ở mức cao, nhưng sau đó giá di chuyển đối lập với xu hướng thị trường và đóng quanh mức thấp.

Mô hình Belt Hold có thân càng dài thì càng khó chống lại xu hướng, chống lại các chuyển động của nó.

Cũng giống như các mô hình một ngày khác, Belt Hold trở nên vô hiệu nếu được bao quanh bởi nhiều nến tương tự.

Làm thế nào để xác định Belt Hold?

1. Một trong hai đầu của candlestick không có bóng.
2. Belt Hold có xu hướng giá lên mở ở mức thấp và thiếu một bóng thấp hơn.
3. Belt Hold có xu hướng giá giảm mở ở đỉnh và thiếu một bóng cao hơn.

Kịch bản và tâm lý

Một khoảng cách diễn ra trong xu hướng hiện tại cùng với chiều hướng của xu hướng trong thời gian mở cửa của phiên. Cả ngày này chiều hướng của giá sẽ là ngược lại với xu hướng trước đó. Ngoài ra, nhiều vị trí có thể bị mất, do đó gây ra một sự đảo ngược.

Tính linh hoạt

Không có sự linh hoạt trong mô hình Belt Hold như được bao gồm trong một candlestick đơn. Điều này sẽ là một ngày dài so với vài ngày trước.

Mô hình không thể phát triển do cấu trúc 1 nến của nó.

Mô hình Belt Hold tương tự như việc mở Marubozu vì cả hai nến đều là những ngày đầu tiên của sự hình thành candlestick phức tạp hơn.

Belt Hold có xu hướng giá lên
Belt Hold có xu hướng giá lên
Belt Hold có xu hướng giá giảm
Belt Hold có xu hướng giá giảm

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback