empty
 
 

Phương trình Camarilla và công thức tính mức hỗ trợ và mức kháng cự được phát triển bởi Nick Scott vào năm 1989. Ban đầu, công cụ kỹ thuật này được áp dụng trong giao dịch ngày trên thị trường chứng khoán, nhưng sau đó nó được sử dụng trong các hợp đồng ngoại hối tương lai và giao dịch tỷ giá giao ngay.

Tính toán

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close) / 3;

R1 = (2 * P)-yesterday_low;

S1 = (2 * P)-yesterday_high;

R2 = P-S1 + R1;

S2 = P-R1 + S1;

R3 = (2 * P) + (yesterday_high-(2 * yesterday_low));

S3 = (2 * P) - ((2 * yesterday_high)-yesterday_low);

R4 = (3 * P) + (yesterday_high-(3 * yesterday_low));

S4 = (3 * P) - ((3 * yesterday_high)-yesterday_low),trong đó


P – mức trục (Pivot Level), yesterday_high: mức giá cao của ngày trước đó, yesterday_low: mức giá thấp của ngày trước đó, yesterday_close: mức giá đóng cửa của ngày trước đó, R1 .. R4 và S1 .. S4: mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng.

Trading Use Cách dùng trong giao dịch

Trục Camarilla (Camarilla Pivot) giống với điểm trục cổ điển ở chỗ xác định mức đảo chiều, mức kháng cự và mức hỗ trợ. Chúng là Điểm Trục (Pivot Point), Trục Woodie (Woodie Pivot), Trục DeMark (DeMark Pivot), Trục Fibonacci ngày (Intraday Fibonacci Pivot),... Tuy nhiên, lợi thế của Trục Camarilla là ở việc xác định những biến động cực mạnh của mức giá trong ngày. Kết quả là, Phương trình Camarilla hoạt động tốt với khung thời gian M15, M30, và hiếm khi dùng cho khung thời gian H1.

Đường trung tâm của Điểm Trục là một điểm luân phiên. Trong một ngày giao dịch Forex trung bình mà không có sự biến đổi xu hướng thì mức giá sẽ dao động quanh điểm này, và khi có khoảng cách dài, nó sẽ trở lại lại điểm trục cho tới cuối ngày giao dịch.

Giữa R1 và S1 có một ‘vùng đệm’, nơi mức giá được xác định hầu hết thời gian. Lựa chọn tốt nhất là làm việc trên đà phục hồi giao dịch từ các mức hỗ trợ/kháng cự này. Bạn có thể tận dụng dụng bất kỳ bộ lọc giao dịch nào, nhưng thường thì việc hiểu xu hướng biến động một cách tổng thể cũng đủ để lựa chọn mức vào phù hợp: R1 hoặc S1.

Việc phân tích các mức độ này chỉ ra rằng giá có thể đạt mức R2 và S2, nhưng nên hiểu rằng giá càng giảm xa so với điểm luân phiên trong ngày thì khả năng nó quay trở lại điểm trục càng cao.

Việc mức giá đảo chiều xảy ra tại mức R2, R3 và S2, S3. Trong khi vào một lệnh từ các mức này, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ tương ứng tại R4 và S4.

Phương trình Camarilla được tính toán tự động hàng ngày trên cơ sở là mức giá đóng của ngày trước đó.

Phương trình Camarilla

Các tham số của Phương trình Camarilla InstaForex:

Alerts = false

GMTshiftSun = 1.0

GMTshift = 0.0

pivot = true

StandardPivots = true

ListStandardPivots = true

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback