empty
 
 
Chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn - Center of Gravity

Chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn - Center of Gravity

Center of Gravity là một chỉ số giao động được phát triển bởi John Ehler và được giới thiệu trong tạp chí Chứng Khoán và Hàng Hóa (05.2002). Chỉ số giao động này có độ trễ gần như bằng 0 chỉ ra các điểm pivot với độ chính xác cao. Chỉ báo này là kết quả của các công trình nghiên cứu về bộ lọc tương thích.

Công thức

CG = -1*NUM/DEN

NUM = int (n, i = 0) [PRICE{i}*{i+1}]

DEN = int (n, i = 0) [PRICE {i}], trong đó


PRICE [i] = giá i thanh trước đó;

PRICE [0] = giá thanh hiện tại;

PRICE [2] = the price 2 bars back.

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn giúp phát hiện ra các điểm pivot mà không gây ra độ trễ. Đây cũng là ưu điểm chính của công cụ này dùng trong cả hoạt động phân tích kỹ thuật lẫn giao dịch.

Ý tưởng về Trung Tâm Lực Hấp Dẫn cho MetaTrader xuất hiện sau khi nghiên cứu về độ trễ của các bộ lọc giá với phản ứng xung lượng cuối cùng phù hợp với biên độ tương đối của các hệ số bộ lọc. SMA có thể là một bộ lọc mà tất cả các hệ số đều có chung giá trị. Kết quả là trung tâm lực hấp dẫn cho SMA chính xác là trung tâm của một bộ lọc.

Chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn tương tự như chỉ số giao động; chỉ khác là Trung Tâm Lực Hấp Dẫn không có vùng quá mua và quá bán và những tín hiệu chính của nó tạo thành hai đường tín hiệu (đỏ và xanh).

Hai đường tín hiệu cắt nhau tạo thành tín hiệu chính của chỉ báo:

  • Nếu đường màu đỏ cắt đường màu xanh theo hướng từ dưới lên, chỉ báo sẽ hình thành tín hiệu mua.
  • Trong trường hợp đường màu đỏ cắt đường màu xanh theo hướng từ trên xuống, chỉ báo sẽ hình thành tín hiệu bán.

Do chỉ báo được phát triển theo hướng có độ trễ thấp nên những tín hiệu như vậy có thể được áp dụng một cách thành công trong hoạt động giao dịch mà không cần có thêm bộ lọc bổ sung nào.

Thêm một tín hiệu nữa mà chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn có thể tạo ra là tín hiệu phân kỳ cổ điển:

  • Nếu mức giá hình thành hai đỉnh (đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất) và chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn không có một điểm cực đại mới thì tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện như là một tín hiệu bán.
  • Nếu mức giá hình thành hai đáy mới (đáy đầu tiên thấp hơn đáy thứ hai) trong khi chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn không có đỉnh mới thì tín hiệu hội tu mới sẽ xuất hiện như một tín hiệu mua.
Chỉ báo Trung Tâm Lực Hấp Dẫn - Center of Gravity

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback