empty
 
 

Dark Cloud Cover là một mô hình đảo chiều giảm được hình thành sau một xu hướng tăng.

Mô hình bao gồm hai candlestick. Ngày giao dịch đầu tiên được đại diện bởi một nến màu trắng hỗ trợ một xu hướng tăng. Ngày giao dịch thứ hai mở cửa ở trên mức giá cao nhất của cây nến trắng. Sau đó, giá giảm và đóng cửa dưới điểm giữa thân nến thực tế của candlestick màu trắng.

Dark Cloud đè nặng lên tâm lý của các nhà giao dịch rất nhiều vì giá mở cửa cao hơn được theo sau bởi giá đóng cửa thấp hơn.

Các kịch bản và tâm lý học mô hình

Một nến trắng dài được hình thành với một xu hướng tăng. Mở một vị trí ngày hôm sau, chúng tôi thấy một khoảng trống đi lên. Điều này có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng. Khi phiên giao dịch kết thúc trong thân nến thực tế của cây nến trắng, thị trường đang giảm. Theo kịch bản này, những nhà đầu cơ giá lên được khuyến khích suy nghĩ lại chiến lược giao dịch của họ. Sau đó, sự đảo chiều xu hướng diễn ra.

Xu hướng có nhiều khả năng đảo chiều trên mặt cao hơn nếu candlestick đen đóng cửa thấp hơn trong thân nến thực tế của cây nến trắng trước đó. Sự đảo chiều tiềm năng của thị trường có thể được xác định như sau: thân nến thực tế của candlestick trắng trước đó là dài trong khi giá mở cửa của nến thứ hai ở trên mức giá đóng cửa của candlestick trước đó.

Sự chuyển đổi mô hình

Dark Cloud Cover đi xuống đến Shooting Star, xác nhận tính giảm của mô hình. Hơn nữa, Dark Cloud Cover hình thành sự khởi đầu của mô hình Giảm sâu thậm chí đưa ra dấu hiệu giảm còn rõ ràng hơn.

Dark Cloud Cover

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback