empty
 
 

Chỉ số Day Channel là một biến thể của chỉ số được tính toán dựa trên mức cao và mức thấp của ngày giao dịch trước đó. Chỉ số này chỉ có thể áp dụng cho các khung thời gian ngắn hạn (từ 30 tháng trở xuống). Nó được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự ngắn hạn của các tài sản tài chính.

Công thức

Để tính giá trị của chỉ số, một yếu tố phải giảm tới mức thấp của ngày hôm trước từ mức cao của nó. Kết quả được chia thành 5 cấp độ:

Dòng 1 – mức thấp nhất

Dòng 2 – 38.2% (dòng 3 : dòng 1)

Dòng 3 – 50% (mức cao nhất : mức thấp nhất)

Dòng 4 – 61.8% (dòng 5 : dòng 3)

Dòng 5 (mức cao nhất)

Cách sử dụng giao dịch

Chỉ số Day Channel cho phép người sử dụng xác định mức hỗ trợ và mức kháng cự ngắn hạn liên quan, mức mà cho phép người giao dịch sử dụng để mở giao dịch mua hoặc bán, và mức độ của chỉ số Day Channel trong MetaTrader hoạt động như là một rào cản giá.

Phương pháp tính toán chỉ số Day Channel cũng tương tự như phương pháp tính toán các chỉ số khác. Tuy nhiên, yếu tố chính là dòng chỉ số được xây dựng dưa trên dãy Fibonacci và mức quan trọng là mức ở dòng 3 (50%), đóng vai trò là điểm mấu chốt.

Để áp dụng phương pháp này trong giao dịch, các nhà giao dịch cần biết rằng chỉ số này là chỉ số xác định điểm đảo chiều của giá. Tuy nhiên, khi chỉ số này ko chỉ ra được khi nào sẽ có sự đảo chiều giá trong tương lai thì để làm tăng cơ hội giao dịch thành công, các nhà giao dịch cần sử dụng các phương pháp phân tích hỗ trợ như biểu đồ nến để xác định điểm đảo chiều dựa trên mức độ của chỉ số.

Mức độ mạnh nhất của chỉ số Day Channel là mức 1, 3 (điểm mấu chốt) và 5 (đường ranh giới), ví dụ như những điểm cao và thấp cùa ngày giao dịch trước đó là một rào cản giá mạnh mẽ.

Mức 2 và 4 chỉ đóng vai trò là mức hỗ trợ/kháng cự ngắn hạn, điểm mà các nhà giao dịch nên tăng kích thước vị trí mà không nên mở những giao dịch mới khi mà giá đang chuyển động mạnh.

Chỉ số Day Channel

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback