empty
 
 

Mô hình nến Kicking có thể là tăng hoặc giảm và không cần phải xác nhận. Mô hình này có vẻ tương tự như mô hình nến phân tách. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các mô hình này là mô hình Kicking cho thấy chênh lệch trong các mức giá mở cửa thay vì bình giá của chúng.

Mô hình Kicking là một marubozu đen (một thân đen dài mà không có bóng từ một bên), được theo sau bởi một marubozu trắng (một thân trắng dài và không có bóng từ một bên).

Mô hình Kicking giảm là một marubozu trắng mà được theo sau bởi một marubozu đen.

Một số nhà phân tích Nhật Bản cho biết giá luôn di chuyển về phía nến dài hơn bất kể xu hướng nào. Bên cạnh đó, hướng xu hướng không quan trọng trong mô hình này, không giống như các mô hình nến Nhật Bản khác.

Cách phân biệt mô hình này?

1. Một marubozu màu này được theo sau bởi một marubozu màu khác.

2. Có chênh lệch giữa hai ngày.

Kịch bản và hành vi của mô hình này

Thị trường đã đi theo một xu hướng nhưng ngày hôm sau một khoảng trống giá đã xảy ra. Trong ngày đó, giá không bao giờ quay trở lại phạm vi giao dịch của ngày hôm trước và sau đó nó đóng cửa với khoảng trống khác.

Tính linh hoạt và chuyển đổi mô hình

Mô hình Kicking không linh hoạt. Khi không có khoảng trống giữa các ngày giao dịch, các mô hình nến phân tách hoặc tiếp nối được hình thành.

Mô hình tăng được chuyển thành một nến trắng dài điều mà được coi là một xu hướng tăng.

Mô hình giảm được chuyển thành một nến đen dài điều mà được coi là một xu hướng giảm.

Các mô hình tương tự là các mô hình nến phân tách. Sự khác biệt là mô hình Kicking cho thấy không có khoảng trống và nó là mẫu hình nến liên tục.

Mô hình Kicking - phiên bản tăng
Mô hình Kicking - phiên bản tăng
Mô hình Kicking - phiên bản giảm
Mô hình Kicking - phiên bản giảm

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback