empty
 
 

Mô hình Đường Meeting được hình thành khi candlestick của các màu sắc đối lập có cùng giá đóng.

Đường Meeting Tăng

Mô hình này thường xảy ra trên một biểu đồ khi giá đang có xu hướng giảm thấp hơn. Ngày đầu tiên của mô hình này được mô tả đặc điểm bởi một candlestick màu đen dài. Giá mở cửa của ngày hôm sau giảm mạnh, nghiêng về kịch bản giảm một cách mạnh mẽ. Mô hình Đường Meeting Tăng là tương tự như khái niệm về sự hình thành Đường Piercing Tăng, sự khác biệt duy nhất là mức giá phục hồi trong ngày thứ hai.

Đường Meeting chỉ tăng lên đến mức giá đóng cửa của ngày đầu tiên, trong khi ngày thứ hai của Đường Piercing vượt xa điểm giữa của thân nến candlestick ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Đường Piercing được coi là quan trọng hơn Đường Meeting Tăng. Mọi người phải tránh nhầm lẫn biểu đồ mô hình candlestick này với sự hình thành Đường On Neck.

Đường Meeting Giảm

Mô hình Đường Meeting cũng mang một sự tương đồng gần gũi với sự hình thành Dark Cloud Cover. Đường Meeting Giảm mở tại một mức cao mới và đóng cửa tại mức giá đóng cửa của ngày hôm trước, trong khi Dark Cloud Cover giảm dưới điểm giữa.

Làm thế nào để nhận ra mô hình này?

1. Thân của cả hai đường đều nằm trong chiều hướng của xu hướng hiện tại.
2. Màu sắc của thân đầu tiên luôn luôn phản ánh xu hướng: màu đen cho thấy một xu hướng giảm trong khi màu trắng có thể được thấy là trong một xu hướng tăng.
3. Candlestick thứ hai có màu sắc đối lập.
4. Giá đóng cửa của cả hai ngày đều giống nhau.
5. Cả hai ngày đều phải là dài.

Các kịch bản có khả năng và tâm lý học mô hình đằng sau Đường Meeting

Một xu hướng giảm chiếm ưu thế trên thị trường khi một ngày dài màu đen đang hình thành, củng cố kịch bản giảm trong ngày hôm nay. Ngày hôm sau mở cửa với một khoảng cách hướng xuống. Trong suốt cả ngày, giá đang tăng để đóng cửa ở mức tương tự như ngày hôm trước. Trong trường hợp này, cơ hội của một sự đảo chiều xu hướng là rất cao. Nếu ngày thứ ba mở cửa thậm chí còn cao hơn, sẽ nhận được một sự xác nhận.

Tính linh hoạt của mô hình

Mô hình này bao gồm hai candlestick dài. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, ngày thứ hai là ngắn hơn so với ngày đầu tiên. Điều này dường như không ảnh hưởng đến độ tin cậy của mô hình vì một sự xác nhận sẽ vẫn cần thiết. Nếu mỗi ngày đại diện cho một mẫu hình cây nến không bấc đang đóng là tốt nhất.

Sự phân chia mô hình

Sự hình thành Đường Meeting phân chia thành một candlestick duy nhất mà không đưa ra sự xác nhận. Candlestick duy nhất này trông giống như mô hình candlestick đầu tiên nhưng bóng của nó kéo dài theo chiều hướng của ngày thứ hai. Sự phân chia không xác nhận mô hình cũng không cho thấy một sự thiếu sức mạnh của nó.

Các mô hình liên quan

Sự hình thành trái ngược với Đường Meeting là Đường Separating, đại diện cho một mô hình tiếp diễn. Bên cạnh đó, nếu thân nến thứ hai xuyên qua thân nến đầu tiên, mô hình này có thể phát triển thành Dark Cloud Cover hoặc Đường Piercing.

Mô hình Đường Meeting Tăng
Mô hình Đường Meeting Tăng
Mô hình Đường Meeting Giảm
Mô hình Đường Meeting Giảm

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback