empty
 
 
Khoảng trống Tasuki Giảm giá và Tăng giá

Nhà giao dịch nên đợi tín hiệu xác nhận sự hình thành của mô hình.

Hình nến Khoảng trống Tasuki Giảm giá được hình thành trên biểu đồ khi một phiên giao dịch mở ra dưới mức mở cửa của nến trắng. Sau đó, phiên đóng cửa dưới mức thấp nhất của nến trước. Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến đen và giá đóng cửa cao hơn mức cao nhất của nến đen thì là một kịch bản ngược lại. Khoảng trống Tasuki có đặc trưng là sự hình thành nến tasuki sau một khoảng trống song song với giao dịch hiện tại.

Khoảng trống Tasuki Tăng giá là nến trắng ở mức giá cao hơn nến trước. Theo sau nến này là một nến đen đóng cửa trong khoảng trống. Khoảng trống giữa nến đầu tiên và nến thứ hai không được lấp đầy.

Bạn nên đặt một vị thế mua sau khi đóng cửa ngày cuối cùng. Trong trường hợp Khoảng trống Tasuki giảm giá thì làm ngược lại.

Các đặc tính

1. Một xu hướng phát triển và có khoảng trống giữa hai chân nến cùng màu.

2. Màu của hai nến đầu tiên cho biết hướng của xu hướng chính.

3. Nến của ngày thứ ba có màu khác và mở ra trong thân nến của ngày thứ hai.

4. Ngày thứ ba đóng cửa trong khoảng trống, nhưng khoảng cách vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Hình thành

Nhà giao dịch nên theo dõi xu hướng theo hướng của khoảng trống. Ngày thứ ba, là ngày điều chỉnh, thu hẹp khoảng cách và xu hướng trước đó vẫn tiếp tục. Thời điểm này tạm thời nên được coi là cơ hội để chốt lời.

Nếu khoảng trống không được lấp đầy hoặc đóng lại hoàn toàn, xu hướng trước đó sẽ tiếp tục. Khoảng trống thường cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu khoảng trống được lấp đầy nhanh chóng, có thể khoảng trống đó không cung cấp thông tin phân tích cần thiết.

Màu sắc của chân nến đầu tiên không quan trọng bằng màu của chân nến thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn khi ngày đầu tiên và ngày thứ hai có cùng màu sắc; việc này nghĩa là xu hướng có khả năng cao sẽ tiếp tục.

Phát triển

Khoảng trống Tasuki Tăng giá trở thành một thanh nến dài màu trắng trong phạm vi giá thấp hơn. Mô hình nhỏ hơn thường là một cây nến trắng, thường là tăng giá. Khoảng trống Tasuki Giảm giá giảm thành một nến đen dài, thường là giảm giá. Bạn nên đợi cho đến khi chắc chắn về mẫu.

Các Mẫu tương tự

Nến tasuki đối lập với mô hình Nến xuyên và Mây Đen Bao phủ. Sự hình thành biểu đồ Khoảng trống Tasuki Giảm giá/Tăng giá có các đặc tính tương tự với Phương pháp Ba nến Khoảng trống Giảm giá/Tăng giá.

Khoảng trống Tasuki Tăng giá
Khoảng trống Tasuki Tăng giá
Khoảng trống Tasuki Giảm giá
Khoảng trống Tasuki Giảm giá

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback