empty
 
 
Tài khoản miễn phí phí qua đêm hay Tài khoản Hồi giáo

Tài khoản miễn phí phí qua đêm hay Tài khoản Hồi giáo

Tài khoản miễn phí phí qua đêm thường được gọi là tài khoản Hồi giáo bởi vì ban đầu tài khoản này được thiết lập để dành cho những nhà giao dịch theo đạo Hồi. Theo nguyên tắc tôn giáo thì bất kì giao dịch kinh doanh nào mà một bên phải trả hoặc nhận lợi nhuận từ một bên khác là bị cấm. Tài khoản Hồi giáo hoặc tài khoản miễn phí phí qua đêm cho phép các trader có thể giao dịch bằng bất kỳ cặp tiền tệ nào, nhưng dù cho khối lượng giao dịch là bao nhiêu, nó được thực hiện vào lúc nữa đêm nửa đêm thì nó không được thưởng và cũng không được rút.


Các tài khoản mà không có ảnh hưởng bởi phí qua đêm, mang đến cho chủ sở hữu của nó một cơ hội để giữ vị trí mở của giao dịch trong một thời gian dài không xác định và không cung cấp bất kỳ khoản hoa hồng tiêu cực hay tích cực nào cho việc tái đầu tư. Trong trường hợp này, kết quả giao dịch chỉ phụ thuộc vào biến động tỉ giá tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Nhờ vào tính đặc thù của nó, loại tài khoản trở nên phổ biến không chỉ ở các nước Hồi giáo, mà còn ở các nước khác trên toàn thế giới.


InstaForex, cũng như là những nhà môi giới ngoại hối khác, cung cấp miễn phí cho khách hàng tài khoản miễn phí phí qua đêm.


Quay lại danh sách các bài báo
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback