empty
 
 

Người tham dự vào thị trường tiền tệ Forex được chia làm hai nhóm dựa vào hoạt động và ảnh hưởng của họ tới tỷ giá tiền tệ: nhà tạo lập thị trường và người sử dụng.


Nhà tạo lập thị trường là những ngân hàng lớn và các tổ chức tài chính, những người quyết định mức tỷ giá tiền tệ. Sở dĩ họ làm được điều này là vì các hoạt động của họ tạo ra một phần lớn lượng tiền lưu thông trên thị trường toàn cầu. Các nhà tạo lập thị trường liên tục điểu khiển thị trường với các công cụ giao dịch khác nhau, và họ cũng là những người thực hiện các giao dịch đó. Các nhà tạo lập thị trường cũng là các thành viên của thị trường , họ cung cấp tính thanh khoản của những công cụ đặt biệt, đặt lệnh mua hoặc bán. Có rất nhiều ngân hàng quốc tế và các tổ chức tài chính lớn điều hành việc mua và bán các công cụ giao dịch hàng ngày với hàng tỉ Đô la. Mỗi thị trường đều có nhà tạo lập thị trường riêng của mình. Tương tự như vậy, mọi nhà môi giới Forex cũng có nhà tạo lập thị trường riêng, họ khai thác tỉ giá và cung cấp cho khách hàng. Có rất nhiều nhà tạo lập thị trường nổi tiếng như Deutsche Bank, Mizuho Bank, Barclays Bank, PBS, Citi Bank, Chase Manhattan Bank, Union Bank of Switzerland. Để biết được một tổ chức có phải là nhà tạo lập thị trường hay không thì điều quan trọng chúng ta cần xem xét không chỉ là tính qui mô mà còn là thị phần hoạt động và khả năng tác động lên thị trường thông qua việc thiết lập một chính sách giá của tổ chức đó.


Như đã nói ở trên, mỗi thị trường đều có nhà tạo lập thị trường riêng của mình. Có một điểm quan trọng cần nhớ đó là đối với cặp USD/CHF công cụ giao dịch thì nhà tạo lập thị trường chính là Credit Suisse Bank and Union Bank của Thụy Sĩ. Đối với công cụ giao dịch cho các đồng tiền châu Á thì nhà tạo lập thị trường chính là Ngân hàng Standard Chartered. Còn đối với các công cụ giao dịch của đồng tiền Rúp thì sẽ là Ngân hàng International Moscow Bank and the Onexim. Ngân hàng trung ương của Nga cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tỷ giá của tiền Rúp so với các loại tiền tệ khác và có sự can thiệp kịp thời nếu tỷ giá của đồng Rúp so với các đồng tiền khác vượt qua giới hạn cho phép.


Các nhà tạo lập thị trường quyết định tỷ giá trao đổi tiền tệ thông qua việc giao dịch với các nhà tạo lập thị trường khác và với các ngân hàng nhỏ hơn. Điều đó có nghĩa là các nhà tạo lập thị trường là người thông báo tỷ giá tới các ngân hàng nhỏ, các tổ chức tài chính và các cá nhân. Từ đây có thêm một khái niệm khác dành cho những người tham gia vào thị trường này – Người sử dụng trong thị trường.


Người sử dụng trong thị trường là các tổ chức tài chính, công ty môi giới, ngân hàng nhỏ và cá nhân, những người sử dụng tỷ giá được thiết lập bởi các nhà tạo lập thị trường để giao dịch.


Trở về danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback