empty
 
 
Chỉ số độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn (StdDev) là chỉ số kỹ thuật mà được sử dụng để xác định xu hướng và biến động của thị trường. Chỉ số này đo lường phạm vi dao động của các biến động so với đường trung bình động. Độ lệch chuẩn thường được sử dụng như một phần của các chỉ số kỹ thuật khác.

Ví dụ: khi tính Dải băng Bollinger, bạn thêm giá trị của Độ lệch chuẩn vào mức trung bình động.

Thị trường có thể được coi là biến động nếu giá trị của chỉ số cao và giá của các thanh khác nhau và nằm rải rác cách xa đường trung bình động. Nếu thị trường bằng phẳng, thì giá của các thanh là gần với mức trung bình động, điều mà cho thấy sự biến động thấp.

Biến động giá tuần tự chuyển từ giai đoạn giảm sang tăng và trở lại, vì vậy chiến lược phân tích chỉ số Độ lệch chuẩn rất đơn giản. Nếu giá trị của chỉ số quá thấp, nghĩa là, thị trường không thay đổi, thì bạn nên mong đợi hoạt động tăng đột biến. Và ngược lại, nếu chỉ số cho thấy giá trị cực kỳ cao, thì thị trường sẽ sớm vào trạng thái nghỉ ngơi.

Độ lệch chuẩn

Tính toán

StdDev (i) = SQRT (SỐ LƯỢNG (j = i - N, i) / N)

SỐ LƯỢNG (j = i - N, i) = TỔNG ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2), trong đó:

StdDev (i) — độ lệch chuẩn của thanh hiện tại;

SQRT — căn bậc hai;

SỐ LƯỢNG(j = i - N, i) — tổng các bình phương của j = i - N với i;

N — khoảng thời gian đi ngang;

ApPRICE (j) — giá áp dụng của thanh j;

MA (ApPRICE (i), N, i) — bất kỳ giá trị trung bình động nào của thanh hiện tại trong thời gian N;

ApPRICE (i) — giá áp dụng của thanh hiện tại.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback