empty
 
 

Chỉ số độ lệch chuẩn: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Độ lệch chuẩn (StdDev) là chỉ số kỹ thuật mà được sử dụng để xác định xu hướng và biến động của thị trường. Chỉ số này đo lường phạm vi dao động của các biến động so với đường trung bình động. Độ lệch chuẩn thường được sử dụng như một phần của các chỉ số kỹ thuật khác.

Ví dụ: khi tính Dải băng Bollinger, bạn thêm giá trị của Độ lệch chuẩn vào mức trung bình động.

Thị trường có thể được coi là biến động nếu giá trị của chỉ số cao và giá của các thanh khác nhau và nằm rải rác cách xa đường trung bình động. Nếu thị trường bằng phẳng, thì giá của các thanh là gần với mức trung bình động, điều mà cho thấy sự biến động thấp.

Biến động giá tuần tự chuyển từ giai đoạn giảm sang tăng và trở lại, vì vậy chiến lược phân tích chỉ số Độ lệch chuẩn rất đơn giản. Nếu giá trị của chỉ số quá thấp, nghĩa là, thị trường không thay đổi, thì bạn nên mong đợi hoạt động tăng đột biến. Và ngược lại, nếu chỉ số cho thấy giá trị cực kỳ cao, thì thị trường sẽ sớm vào trạng thái nghỉ ngơi.

Độ lệch chuẩn

Tính toán

StdDev (i) = SQRT (SỐ LƯỢNG (j = i - N, i) / N)

SỐ LƯỢNG (j = i - N, i) = TỔNG ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2), trong đó:

StdDev (i) — độ lệch chuẩn của thanh hiện tại;

SQRT — căn bậc hai;

SỐ LƯỢNG(j = i - N, i) — tổng các bình phương của j = i - N với i;

N — khoảng thời gian đi ngang;

ApPRICE (j) — giá áp dụng của thanh j;

MA (ApPRICE (i), N, i) — bất kỳ giá trị trung bình động nào của thanh hiện tại trong thời gian N;

ApPRICE (i) — giá áp dụng của thanh hiện tại.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.