empty
 
 

Điều khoản và điều kiện của cuộc thi Great Race

I. Các quy định chung

  • 1.Cuộc thi Great Race được tổ chức bởi InstaForex.
  • 2.Cuộc thi bao gồm 4 vòng và vòng chung kết.
  • 3. Thời gian tổ chức cuộc thi:
   • - 11.03.24 – 12.04.24;
   • - 13.05.24 – 14.06.24;
   • - 15.07.24 – 16.08.24;
   • - 16.09.24 – 18.10.24.
  • 4. Thời gian đăng ký cho bốn vòng cuộc thi:
   • - 29.01.24 – 10.03.24;
   • - 11.03.24 – 12.05.24;
   • - 13.05.24 – 14.07.24;
   • - 15.07.24 – 15.09.24.
  • 5. Chung kết cuộc thi: 11.11.24 – 13.12.24.
  • 6. Đăng ký trong trận chung kết bắt đầu vào 16.09.24 lúc 00:00 và kết thúc vào 10.11.24 một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.
  • 7. Tổng giải thưởng của cuộc thi là $ 55,000.
  • 8. Các giải thưởng cho bốn vòng đầu tiên của cuộc thi như sau:
   • - Giải 1 – $3000;
   • - Giải 2 – $2000;
   • - Giải 3 – $1500;
   • - Giải 4 – $800;
   • - Giải 5 – $600;
   • - Giải 6 – $400;
   • - Giải 7 – $300 + 40 điểm thưởng;
   • - Giải 8 – $250 + 30 điểm thưởng;
   • - Giải 9 – $200 + 20 điểm thưởng;
   • - Giải 10 – $150 + 10 điểm thưởng;
   • - Giải 11 – $100 + 5 điểm thưởng.
  • 9. Các giải thưởng vòng chung kết cuộc thi như sau:
   • - Giải 1 - $6000;
   • - Giải 2 - $3500;
   • - Giải 3 - $2300;
   • - Giải 4 - $1500;
   • - Giải 5 - $1000;
   • - Giải 6 - $850;
   • - Giải 7 - $750;
   • - Giải 8 - $550;
   • - Giải 9 - $350;
   • - Giải 10 - $300;
   • - Giải 11 - $250;
   • - Giải 12 - $200;
   • - Giải 13 - $150;
   • - Giải 14 - $100.
  • 10. Ngoài tiền, điểm thưởng cũng được trao trong 4 vòng đầu tiên của cuộc thi và có thể được sử dụng tại vòng chung kết cuộc thi. Người tham gia nhận được thêm $ 1000 vào khoản tiền gửi ban đầu của tài khoản cuộc thi của mình cho mỗi điểm thưởng. Những người tham gia đã thực hiện các vòng trước đó và nhận được điểm thưởng nên gửi email tới [email protected] yêu cầu tiền thưởng vào tài khoản của họ khi cuộc thi kết thúc.

II. Người tham gia

  • 1. Mọi khách hàng của InstaForex đều có thể tham gia vào tất cả các vòng của cuộc thi.
  • 2. Chỉ những khách hàng đủ tuổi (trên 18 tuổi) mới được tham gia cuộc thi.
  • 3. Mọi người tham gia cuộc thi phải đăng ký trên trang web InstaForex.
  • 4. Người tham gia đồng ý cung cấp dữ liệu trung thực, tên đầy đủ trùng với tên được chỉ định trong tài liệu CMND và email liên hệ có sẵn.
  • 5. Trong trường hợp giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một IP, Ban quản lý cuộc thi có quyền loại bỏ chủ sở hữu của các tài khoản đó. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị không sử dụng modem GPRS và 3G.
  • 6. Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không cần giải thích lý do hoặc loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau khi cuộc thi kết thúc kèm theo lời giải thích. Lý do bị loại có thể là do việc mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với các cặp tiền tệ giống nhau trên các tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để nhận được lợi nhuận đảm bảo.
  • 7. Đăng ký cuộc thi, người tham gia chấp nhận tất cả các hạn chế và quy tắc của cuộc thi.
  • 8. Nghiêm cấm sự tham gia của những người thân ruột thịt trong cùng một cuộc thi. Nếu dữ liệu đăng ký tài khoản của thí sinh trùng khớp với tài khoản của một thí sinh khác, công ty có quyền coi sự trùng khớp này là lý do để loại.

III. Điều khoản giao dịch

  • 1. Sau khi hoàn thành đăng ký cuộc thi, người tham gia sẽ trở thành chủ tài khoản demo.
  • 2. Số tiền gửi ban đầu là 100.000 đô la cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi.
  • 3. Đòn bẩy 1: 500.
  • 4. Tài khoản demo được mở cho mỗi vòng của cuộc thi.
  • 5. Tất cả các đặt lệnh với giá phi thị trường sẽ bị hủy. Ban Quản lý Cuộc thi có quyền loại một tài khoản, trong trường hợp tài khoản đó được sử dụng để giao dịch theo các tỷ giá phi thị trường.
  • 6. Người tham gia cuộc thi có thể sử dụng Cố vấn Chuyên gia và bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà không bị hạn chế.
  • 7. Các cặp tiền tệ chính và giao dịch ngoại hối là những công cụ giao dịch duy nhất có sẵn tại cuộc thi.
  • 8. Khối lượng giao dịch tối thiểu là 0.01, tối đa - 10 lô. Một vòng là 0.01 lô.
  • 9. Người tham gia cuộc thi có thể thay đổi tài khoản giao dịch của mình thành miễn phí qua đêm (Swap free) bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.
  • 10. Số lượng giao dịch mở tối đa bao gồm cả các lệnh đang chờ xử lý là 5.
  • 11. Mức Stop Out là 10%.
  • 12. Các điều khoản giao dịch khác đối với tài khoản giao dịch dự thi cũng giống như đối với tài khoản giao dịch thực với InstaForex.

IV. Xác định người chiến thắng

  • 1. Sau khi mỗi vòng cuộc thi kết thúc, tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại theo giá hiện tại.
  • 2. Những người có số tiền gửi lớn nhất sẽ được công nhận là người chiến thắng.
  • 3. Trong trường hợp hai người tham gia có cùng lợi nhuận, người thắng cuộc được quyết định bởi công ty.
  • 4. Người chiến thắng cuộc thi đồng ý tên của họ được công bố.
  • 5. Nhà tổ chức có quyền từ chối yêu cầu đăng ký của người tham gia mà không cần lý do và loại người tham gia trong cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc, dựa trên bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các cố gắng hoạt động gian lận với quỹ giải thưởng.
  • 6. Công ty có quyền từ chối ghi có số tiền thưởng nếu người tham gia tích lũy giải thưởng trên một hoặc một số tài khoản.

V. Công bố kết quả

  • 1. Số dư tài khoản của người tham gia có thể truy cập miễn phí trên trang web của công ty trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • 2. Công ty có quyền công bố các bản kê câu lệnh của người tham gia sau khi cuộc thi kết thúc.
  • 3. Dữ liệu cư trú của những người tham gia cũng có thể được công bố.
  • 4. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong vòng một tháng sau khi cuộc thi kết thúc và mọi thủ tục kiểm tra đã hoàn tất.

VI. Nhận giải

  • 1. Người chiến thắng phải mở và xác minh tài khoản giao dịch thực của họ trong vòng 30 ngày sau khi kết quả cuộc thi được công bố.
  • 2. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh do người chiến thắng mở.
  • 3. Người thắng cuộc công nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản do cuộc thi và Ban quản trị chiến dịch mở nằm trong phạm vi các thỏa thuận và quy định của InstaForex.
  • 4. Không thể rút tiền thưởng từ tài khoản. Bất kỳ lợi nhuận nào vượt quá số tiền thưởng đều có thể bị rút lại.
  • 5. Ban tổ chức có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng nào đã được trao là không hợp lệ và có thể bị hủy bỏ khi có bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hành vi cố gắng gian lận với quỹ giải thưởng.
  • 6. Tài khoản giao dịch tự động bị trừ tiền khi nộp đơn xin rút tiền. Khi xem xét ứng dụng, các chuyên gia đảm bảo rằng số dư và ký quỹ tự do phải tuân thủ số tiền có sẵn để rút. Trong trường hợp không tuân thủ, số tiền quy định trong đơn rút tiền sẽ được ghi có trở lại tài khoản.
  • 7. Người chiến thắng đồng ý rằng sau khi rút tiền, giải thưởng sẽ bị hủy toàn bộ.

VII. Ngôn ngữ

  • 1. Ngôn ngữ của các quy tắc hiện tại là tiếng Anh.
  • 2. Để thuận tiện cho người tham gia, ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc bằng ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản đã dịch của các quy tắc chỉ mang tính chất cung cấp thông tin.
  • 3. Trong trường hợp xem xét giữa các bài đọc chuyển thể của phiên bản dịch và các quy tắc bằng tiếng Anh, thì các quy tắc bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback