empty
 
 

The Japanese Candlesticks (Japanese Candles) charting technique is a method of technical analysis of the Forex market that allows traders to determine the movement of prices over a certain period of time. The japanese candlestick patterns show the market sentiment and give signals about possible trend reversals.

Nến Nhật là một trong những loại phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường tiền tệ. Phương pháp này xuất phát từ Nhật vào thế kỉ 18 và được các trader trên toàn thế giới sử dụng rất nhiều cho đến tận ngày nay. Cái tên nến Nhật xuất phát từ hình dạng của đồ thị, các yếu tố cấu thành của nó nhìn tương tự như cây nến. Đồ thị phản ánh mối tương quan giữa mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa; và chỉ ra điểm cực đại và cực tiểu của giá trong một khung thời gian nhất định.

Hệ thống tọa độ biểu đồ là một hình trụ được gọi là thân nến, nó chỉ ra khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Nến Nhật

Đường nằm ngang phía dưới chỉ mức giá mở cửa (open), đường phía trên chỉ mức giá đóng cửa (close). Đường thẳng đứng phía trên và phía dưới chỉ mức giá cực đại (high) và mức giá cực tiểu (low). Tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái của từng giai đoạn mà thân nến có những màu sắc khác nhau, thường là đen hoặc trắng.


Giải thích các qui tắc của biểu đồ nến Nhật:

Nến Nhật

•  Giá trị mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa bằng nhau được thể hiện bằng một đường nằm ngang trên đồ thị, và thân nến có hình dấu thánh giá.

•  Trong trường hợp giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, thân nến chuyển sang màu đen thể hiện xu hướng đi xuống của thị trường.

•  Trong trường hợp giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, thân nến giữ nguyên màu trắng thể hiện xu hướng đi lên của thị trường.

•  Thân nến thể hiện khoảng cách giữa mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa.

•  Ngay sau khi tất cả các thành phần của cây nên được cố định và thân nến đã hoàn chỉnh, biểu đồ sẽ di chuyển sang bên phải và một cây nến mới với một khung thời gian khác xuất hiện.

Theo cách này, đồ thị là một chuỗi những cây nến phản ánh cường độ biến động giá và giúp trader không mất thời gian cho việc tính toán.

Về phần danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback