empty
 
 

Điều khoản và điều kiện của StayHome


1. Các quy định chung

  • 1.1 Tên cuộc thi - "Stay Home" (sau đây gọi là - Cuộc thi).
  • 1.2 Cuộc thi được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là - Đơn vị tổ chức).
  • 1.3 Đây là cuộc thi hàng tuần được tổ chức từ 00:00 thứ Hai đến 23:59:59 thứ Sáu (terminal time).
  • 1.4 Tổng giải thưởng của cuộc thi được phân bổ cho những người thắng cuộc theo cách sau:
   • Vị trí 1 - vé VIP xem trận đấu của Borussia Dortmund;
   • Vị trí 2 – 1000 đô la;
   • Vị trí 3 – 750 đô la;
   • Vị trí 4 – 500 đô la;
   • Vị trí 5 – 250 đô la;
   • phần thưởng bổ sung khi đăng trên Mạng xã hội hèm hashtag #instahometrading - vé xem một trận đấu của Borussia Dortmund.
  • 1.5 Dữ liệu kết quả được ghi nhận vào lúc 12h00 thứ Bảy. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ vào Chủ nhật thứ hai của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 11.

2. Những người tham gia

  • 2.1 Mọi chủ sở hữu tài khoản giao dịch với Công ty InstaForex đều có thể tham gia Cuộc thi hàng tuần (sau đây gọi là - Người tham gia).
  • 2.2 Chỉ những khách hàng đủ tuổi (trên 18 tuổi) mới được tham gia Cuộc thi.
  • 2.3 Mọi Người tham gia sẽ đăng ký trên trang web InstaForex.
  • 2.4 Để tham gia cuộc thi Người tham gia mở tài khoản demo cá nhân.
  • 2.5 Người tham gia đồng ý cung cấp dữ liệu trung thực, tên đầy đủ trùng với tên được chỉ định trong tài liệu CMND, địa chỉ email có sẵn.
  • 2.6 Trong trường hợp giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một IP, Ban quản trị có quyền loại bỏ chủ sở hữu của các tài khoản đó. Do đó, không nên sử dụng modem GPRS và 3G.
  • 2.7 Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không cần giải thích lý do hoặc loại bất kỳ người tham gia nào trong suốt Cuộc thi hoặc sau khi Cuộc thi kết thúc kèm theo lời giải thích. Lý do bị loại có thể là do mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để nhận được lợi nhuận đảm bảo.
  • 2.8 Đăng ký Cuộc thi Người tham gia chấp nhận tất cả các quy định liên quan đến Cuộc thi
  • 2.9 Người thân của Người tham gia không được phép tham gia cùng một cuộc thi. Nếu dữ liệu đăng ký tài khoản của Người dự thi trùng với tài khoản của Người dự thi khác, Công ty có quyền coi sự trùng khớp này là lý do để bị loại.

3. Điều khoản giao dịch

  • 3.1 Sau khi đăng ký Cuộc thi, Người tham gia sẽ nhận được tài khoản demo.
  • 3.2 Tiền gửi ban đầu là 50.000 USD cho tất cả Người tham gia và không thể thay đổi.
  • 3.3 Đòn bẩy là 1: 500 theo mặc định.
  • 3.4 Tất cả các lệnh đặt được đặt với giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ. Ban quản lý cuộc thi có quyền loại tài khoản được sử dụng để giao dịch theo giá phi thị trường.
  • 3.5 Người tham gia không được phép sử dụng Cắt lỗ (Stop Loss), Chốt lời (Take Profit) và Cố vấn Chuyên gia (Expert Advisors).
  • 3.6 Các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo là công cụ giao dịch duy nhất có sẵn tại Cuộc thi.
  • 3.7 Khối lượng giao dịch tối thiểu là 0,01 lô, tối đa - 1 lô.
  • 3.8 Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch thành miễn phí qua đêm (Swap free) bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.
  • 3.9 Cần phải mở ít nhất 7 giao dịch mỗi ngày.
  • 3.10 Mỗi giao dịch không thể được đóng theo cách thủ công sớm hơn 1 giờ sau khi mở.
  • 3.11 Các điều khoản giao dịch khác đối với tài khoản giao dịch cuộc thi cũng giống như đối với tài khoản giao dịch thực với InstaForex.

4. Công bố kết quả

  • 4.1 Tài khoản của Người tham gia có tính Công bằng và có thể truy cập miễn phí trên trang web của công ty trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • 4.2 Ban tổ chức có quyền công bố tên người tham gia sau khi Cuộc thi kết thúc.
  • 4.3 Thông tin cư trú của những người tham gia cũng có thể được công bố.
  • 4.4 Kết quả cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và mọi thủ tục kiểm tra hoàn tất.

5. Xác định Người chiến thắng

  • 5.1 Sau khi Cuộc thi hiện tại kết thúc, tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại ở mức giá hiện tại
  • 5.2 Những người có số tiền gửi lớn nhất sẽ được công bố là người chiến thắng.
  • 5.3 Trong trường hợp hai Người tham gia có cùng lợi nhuận, người thắng cuộc do Ban tổ chức quyết định.
  • 5.4 Những người chiến thắng Cuộc thi đồng ý với việc công bố tên của họ.
  • 5.5 Ban tổ chức có quyền từ chối yêu cầu đăng ký của Người tham gia mà không cần lý do và loại Người tham gia trong suốt Cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc, dựa trên bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận có chủ đích với quỹ giải thưởng.
  • 5.6 Công ty có quyền từ chối ghi có số tiền thưởng nếu Người tham gia tích lũy giải thưởng trên một hoặc nhiều tài khoản

6. Nhận giải thưởng

  • 6.1 Người chiến thắng phải mở và xác minh tài khoản giao dịch thực của họ trong vòng 30 ngày sau khi kết quả cuộc thi được công bố.
  • 6.2 Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh do người chiến thắng mở.
  • 6.3 Người chiến thắng công nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản do Ban quản lý cuộc thi và chiến dịch mở hoặc bởi chính người chiến thắng nằm trong phạm vi các thỏa thuận và quy định của Tập đoàn InstaFintech.
  • 6.4 Tất cả các giải thưởng đều không thể rút được, tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào thu được từ số tiền thưởng đó đều có thể được rút mà không có bất kỳ giới hạn nào.
  • 6.5 Ban tổ chức có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng nào đã được trao là không hợp lệ và có thể bị hủy bỏ khi có bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận có chủ đích với quỹ giải thưởng.
  • 6.6 Tài khoản giao dịch tự động bị trừ tiền khi đặt lệnh rút tiền. Khi xem xét ứng dụng, các chuyên gia đảm bảo rằng số dư và ký quỹ tự do tuân thủ số tiền có sẵn để rút. Trong trường hợp không tuân thủ, số tiền quy định trong lệnh rút tiền sẽ được ghi có trở lại tài khoản.
  • 6.7 Người chiến thắng đồng ý rằng sau khi rút tiền, giải thưởng sẽ bị hủy toàn bộ.

7. Ngôn ngữ

  • 7.1 Ngôn ngữ của các quy tắc hiện tại là tiếng Anh.
  • 7.2 Để thuận tiện cho Người tham gia, Ban tổ chức có thể đưa ra thể lệ bằng ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản đã dịch của các quy tắc chỉ mang tính chất cung cấp thông tin.
  • 7.3 Trong trường hợp xem xét giữa các bài đọc chuyển thể của một phiên bản dịch và các quy tắc bằng tiếng Anh, thì các quy tắc bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback