empty
 
 

Trên ngoại hối, hoạt động giao dịch có nghĩa là thực hiện đồng thời hai giao dịch trái ngược nhau với các ngày giá trị khác nhau, một trong số đó đã đóng vị trí và một cái khác mở đồng thời. Đây là một sự kết hợp của hai giao dịch với cùng một khối lượng tiền, ngày giá trị khác nhau và của nhân vật đối nghịch. Mục đích chính của các hoạt động này là một danh sách của vị trí mở trong đêm.

Tại hoạt động giao dịch, tiền mua của cặp tiền tệ được bổ sung theo điều kiện vào đặt cọc và tiền bán được lấy vào tín dụng. Khi thời gian của việc giữ một vị thế giao dịch chưa được biết trước, tích lũy tiền gửi và tín dụng được thực hiện ở các vị trí qua đêm mở. Chiến lược này có thể được sử dụng nếu một nhà môi giới làm việc với phí qua đêm. Bổ sung hoặc khấu trừ phí qua đêm phụ thuộc vào sự khác biệt giữa lãi suất ký gửi và tín dụng. Nếu lãi suất ký gửi vượt quá mức lãi suất tín dụng, phí qua đêm được tích lũy vào tài khoản giao dịch. Nếu lãi suất tín dụng cao hơn lãi suất ký gửi, phí qua đêm được khấu trừ từ số dư tài khoản giao dịch.

Chúng tôi sẽ sử dụng các mức lãi suất của các ngân hàng trung ương làm ví dụ cho việc tính toán phí qua đêm. Lãi suất của ECB là 0,05%; của Mỹ là 0,25%. Mua hoặc bán 1 lot EUR / USD (trong InstaForex nó bằng 10.000 đồng tiền cơ sở, trong trường hợp này là đồng euro) ở mức 1,2702. Việc thanh toán hàng năm cho phí qua đêm là ((0,05% - 0,25%) * 10.000 * 1,2702) / 100% = -25,404 USD; đó là -25,404 USD / 365 = -0,0696 USD mỗi 24 giờ. Trong trường hợp chúng ta mở vị trí mua EUR / USD (hoặc mua), chúng ta tính bằng USD với lãi suất 0,25% hàng năm và thực hiện một khoản ký gửi bằng đồng euro ở mức lãi suất 0,05% mỗi năm. Lãi suất tín dụng vượt quá mức lãi suất ký gửi; đó là lý do tại sao 0,0696 USD được trừ vào tài khoản giao dịch hàng ngày.

Với vị trí bán EUR / USD, việc mở tình huống ngược lại xảy ra như sau: đồng euro được vay với lãi suất 0,05% hàng năm và khoản ký gửi được đặt bằng đô la Mỹ theo lãi suất 0,25% hàng năm. Lãi suất ký gửi cao hơn mức lãi suất tín dụng, vì vậy 0,0696 USD được thêm vào tài khoản giao dịch hàng ngày.

Đối với vị trí trong đêm thứ 4 - thứ 5, phí qua đêm gấp ba được trừ / tích luỹ. Lý do là việc mở giao dịch vào ngày thứ tư có ngày giá trị vào ngày thứ sáu. Trong suốt vị trí qua đêm thứ tư - thứ năm, giá trị của ngày sẽ được tăng lên không chỉ cho một ngày, mà ba ngày và trở thành thứ hai. Đó là lý do tại sao phí qua đêm được gấp ba. Chiến lược hoạt động giao dịch tốt cho cặp tiền tệ có sự khác biệt tối đa về lãi suất, ví dụ NZD / JPY, AUD / JPY... Đối với tính toán, ngày thực trong tháng 10 năm 2014 được sử dụng và có thể khác nhau ở thời điểm đọc bài viết.

Xem hướng dẫn từng bước về giao dịch không bị lỗ trong video này:

loader
Trở về danh sách bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback