empty
 
 

Mỗi khách hàng có thể bảo vệ tài khoản giao dịch của mình khỏi bị truy cập bởi người khác bằng cách kích hoạt dịch vụ mật khâủ bao gồm việc yêu cầu mật khẩu mỗi khi rút tiền. Vì vậy, bằng việc kích hoạt các dịch vụ bảo vệ SMS trong tài khoản của khách hàng, chủ sở hữu của tài khoản giao dịch có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi việc rút tiền trái phép của tin tặc trong trường hợp bị mất mật khẩu.

Bên cạnh dịch vụ bảo vệ SMS, tài khoản của khách hàng cũng được bảo vệ bởi chứng chỉ SSL ở mức độ cao nhất, được hiển thị bằng các thanh địa chỉ màu xanh lá cây khi truy cập phần bảo vệ của trang web. Dữ liệu của tất cả các khách hàng được chuyển giao và lưu trong các tủ khách hàng và được bảo vệ bằng mã hóa đáng tin cậy, sử dụng công nghệ HTTPS.

Tất cả những thứ được liệt kê ở trên cho phép nói về việc bảo vệ bản quyền của các quỹ và dữ liệu cá nhân của mỗi khách hàng của InstaForex.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback