empty
 
 

Áp dụng nguyên lý sóng trên thị trường, nhà giao dịch có thể đưa ra dự báo chính xác về hành vi giá tại một thời điểm nhất định. Loại phân tích thị trường này có thể đảm bảo thành công trong giao dịch và đã trở thành một công cụ thực sự hiệu quả cho một nhà giao dịch chuyên nghiệp đáng tin cậy.

Áp dụng phân tích sóng elliott thế nào?

Theo Lý thuyết sóng Elliott, chuyển động giá của bất kỳ cặp tiền tệ nào có thể được mô tả trên biểu đồ dưới dạng sóng ngoại hối. Sóng Forex được chia thành ba sóng chính đi theo xu hướng và hai đường điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại. Các sóng này được đặt số 1,2,3,4,5. Khi xu hướng trở nên ít hoạt động hơn, sự điều chỉnh giá bắt đầu được mô tả bằng ba sóng trên biểu đồ. Hai trong số các sóng Forex này là sóng chính và sóng thứ ba là sóng điều chỉnh. Những đường này được đặt tên A, B và C.

phân tích sóng forex

Ý tưởng chính của phân tích sóng elliot là chuyển động giá đều đặn; một mẫu lặp đi lặp lại. Khi các nhà giao dịch áp dụng phân tích sóng elliot trên Forex, họ có thể thấy trước sự chuyển động của giá tại một giai đoạn nhất định của xu hướng. Nếu các nhà giao dịch tham gia thị trường đúng làn sóng ngoại hối và chốt giao dịch đúng lúc, họ có thể kiếm được lợi nhuận. Để giảm lỗ trên Forex và đặt mức cắt lỗ một cách chính xác, các nhà giao dịch nên chú ý đến độ dài của các đợt sóng. Theo quy luật, sóng xung động càng dài thì sóng điều chỉnh càng dài.

Điều khó nhất trong việc áp dụng phân tích sóng Forex là xác định loại sóng ngoại hối một cách chính xác. Để đưa ra dự báo chính xác về chuyển động của giá, cần phải phân biệt sóng ngoại hối hấp dẫn và sóng điều chỉnh. Thông thường, các sóng elliot điều chỉnh là khó nhận ra nhất. Lý thuyết Sóng Elliott có thể áp dụng cho bất kỳ tài sản giao dịch nào - từ cổ phiếu và trái phiếu đến cặp tiền tệ EUR/USD.

Quay lại danh sách các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.