empty
 
 

InstaForex do tập đoàn InstaFintech thành lập vào năm 2007, công ty cung cấp dịch vụ môi giới chất lượng cao tại vùng Nam Á. Tính đến thời điểm hiện nay, công ty đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và đã được công nhận quốc tế.

Hơn 7 000 000 người là khách hàng của InstaForex.
Hơn 100 000 khách hàng tham gia câu lạc bộ InstaForex.
Hơn 1 000 tài khoản mới được mở mỗi ngày.
Hơn 300 công cụ giao dịch dành cho khách hàng.
55% là mức thưởng cao nhất cho mỗi lần bổ sung.
9 nhân viên giao dịch cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng.
Hơn 30 nhà chuyên môn trong đội ngũ phân tích.
Hơn 10 000 000 được đầu tư trong tài khoản PAMM.
Hơn 100 000 người đăng ký ForexCopy.
Hơn 500 000 được trao thưởng cho khách hàng InstaForex mỗi năm như là một phần của chiến dịch và cuộc thi.
Hơn 2 000 người chiến thắng các cuộc thi do InstaForex tổ chức.
Hơn 30 ngôn ngữ dành cho người truy cập trang web.
Hơn 30 giải thưởng tài chính mà công ty nhận được trong suốt 7 năm làm việc.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback