#AMZN (Amazon.com, Inc.). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

Amazon.com, Inc.
3195.25 USD
27 Nov 2020 19:59
Thay đổi giá (% chg)
$0.31
(0.01%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$3186.19
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$3186.19
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$3215.19
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$3189.94
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$3495.94
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$1625.97

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.