#AXP (American Express Company). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

American Express Company
90.73 USD
29 Oct 2020 19:35
Thay đổi giá (% chg)
$0.02
(0.02%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$91.81
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$91.83
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$92.18
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$90.19
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$138.02
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$67.01

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.