empty
 
 

Chuyển đổi tiền tệ

#FRANCE40
6634 USD
24 Jun 2021 19:46
Thay đổi giá (% chg)
$0.2
(0.0%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$6556.2
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$6614.8
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$6638.8
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$6568.7
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$6663.9
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$6568.7
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.