#FTSE (FTSE 100). Tỷ giá hối đoái và biểu đồ trực tuyến.

Chuyển đổi tiền tệ

FTSE 100
5799.5 USD
22 Oct 2020 22:58
Thay đổi giá (% chg)
$-0.2
(0.0%)
Đóng cửa trước đó
Đóng cửa trước đó

Giá đóng cửa, ngày trước đó.
$5760.5
Mở cửa
Mở cửa

Giá mở cửa.
$5899.6
Mức cao của ngày
Mức cao của ngày

Mức giá cao nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất.
$5809.2
Mức thấp của ngày
Mức thấp của ngày

Mức giá thấp nhất trong suốt ngày giao dịch gần nhất
$5713
Mức cao 52-tuần
Mức cao 52-tuần

Phạm vi giá cao trong 52 tuần gần nhất
$62062.6
Mức thấp 52-tuần
Mức thấp 52-tuần

Phạm vi giá thấp trong 52 tuần gần nhất
$4837.33

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.