empty
 
 

Kính gửi các nhà giao dịch!

Chúng tôi xin thông báo đến bạn về ngày đáo hạn của các hợp đồng tương lai vào tháng 8 năm 2021. Vào những ngày tiếp theo, các lệnh về các tài sản được đề cập sẽ được đóng lại. Vui lòng lưu ý đến thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn. Chúng tôi đã chia danh sách tài sản thành hai bảng để bạn tiện theo dõi.

Ngày đáo hạn của các hợp đồng tương lai về dầu thô và khí đốt:

 • #CL - 20.08.2021
 • #NG - 27.08.2021

Sau khi kết thúc, lệnh đối với CL và NG sẽ tự động được mở lại trong phiên giao dịch tiếp theo.

Ngày đáo hạn đối với các tài sản hàng hóa khác:

 • #QGU21 - 26.08.2021
 • #HOU21 - 31.08.2021
 • #XRBU21 - 31.08.2021
 • #XBZV21 - 31.08.2021
 • #GCU21 - 31.08.2021
 • #SIU21 - 31.08.2021
 • #HGU21 - 31.08.2021
 • #ZCU21 - 31.08.2021
 • #GFQ21 - 26.08.2021
 • #ZWU21 - 31.08.2021
 • #ZSU21 - 31.08.2021
 • #ZMU21 - 31.08.2021
 • #ZLU21 - 31.08.2021

Các lệnh trên các công cụ nêu trên được đóng vào ngày đã định và không tự động mở lại.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.