empty
 
 
06.10.2021 01:30 PM

Kính gửi các nhà giao dịch InstaForex,

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng đã có những thay đổi lớn đối với hoạt động của các tài khoản có tính năng miễn phí qua đêm. Kể từ nay, các vị thế trên một số công cụ giao dịch (cặp tiền tệ, chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai) hoàn toàn miễn phí qua đêm chỉ trong 7 ngày kể từ thời điểm mở các vị thế đó. Nếu bạn giữ giao dịch mở lâu hơn, bạn sẽ được tính phí hàng ngày bao gồm trong bảng sao kê số dư và được ghi riêng là "PHÍ LƯU KÝ". Phí lưu ký được tính toán dựa trên các điều kiện giao dịch tiêu chuẩn trên công cụ cụ thể này.

Vui lòng điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo tin này! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của InstaForex.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback