empty
 
 
08.03.2010 03:50 AM

Nhà môi giới ngoại hối trực tuyến quốc tế InstaForex vui mừng thông báo tất cả các khách hàng về việc tăng kỷ lục của đòn bẩy kinh doanh. Công ty InstaForex luôn luôn phấn đấu để trở thành nhà lãnh đạo tại thị trường ngoại hối trong mọi hướng của mình. Vì vậy, ngày nay, chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với đòn bẩy kinh doanh tối đa 1:1000.

Kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2010, giao dịch tại Công ty InstaForex với tiền gửi ít hơn $1,000 có thể thiết lập các đòn bẩy 1: 1000, chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội mới khi hoạt động với tiền tệ quốc tế thị trường ngoại hối. 

Bên cạnh đó, tận dụng từ 1:500 được tự động tăng lên 1:600 ở tất cả các tài khoản giao dịch khác, là một trong những đòn bẩy cao nhất hơn bao giờ hết! Bắt đầu từ 08 tháng 3 năm 2010, tất cả các tài khoản giao dịch mới, đã tồn tại với InstaForex sẽ sử dụng đòn bẩy 1:600 cho việc kinh doanh hiệu quả nhất tại thị trường ngoại hối. 

Giao dịch và kiếm lợi nhuận cùng với InstaForex! 

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback