empty
 
 
Cuộc đua InstaForex Great Race 2015
Thể lệ cuộc thi
Loại tài khoản: các tài khoản demo
Khoản tiền gửi ban đầu: USD 100.000
Tần số cuộc thi: mỗi 2 tháng từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015
Thời gian cuộc thi: một tháng (mỗi cuộc thi gồm 4 vòng và một vòng chung kết)
Tổng giải thưởng: USD 55.000

Các thí sinh thực hiện các hoạt động giao dịch trên các tài khoản demo. Sau khi mỗi vòng thi kết thúc, tất cả các giao dịch đều được tự động đóng lại tại mức giá hiện tại. Những ai thực hiện các khoản tiền gửi lớn nhất sẽ được công bố là những người chiến thắng.

We are happy to announce that the last stage and the whole season of InstaForex Great Race 2015 has come to an end. You can find the winners here. For every trader participating in Great Race contest is not only a good opportunity to level up your professional skills but a chance to earn real money without any risks. We thank all the participants for their desire to win and fighting spirit that was present during the entire competition.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback