empty
 
 

Chữ viết tắt ECN là viết tắt của Electronic Communications Network. Các nhà môi giới ngoại hối ECN đảm bảo thanh toán bù trừ lẫn nhau của các đơn đặt hàng được thực hiện bởi các khách hàng khác nhau với các nhà môi giới (một bên để thỏa thuận, cụ thể là counteractor) không liên quan. ECN môi giới cho các thương nhân bán lẻ một nền tảng nơi mà mỗi lệnh đặt có thứ tự ngược của nó, hoặc trong các công ty hoặc nhà môi giới ECN. Sau này thường được thể hiện bởi một công ty lớn hoặc ngân hàng của châu Âu và Mỹ và hành động như nhà cung cấp thanh khoản cho các nhà môi giới ECN. Khách hàng của công ty môi giới thương mại ECN hợp tác với nhau. Họ được bảo vệ chống lại bất kỳ rủi ro khi giao dịch mới nổi thông qua sản xuất thị trường. Một trong những yêu cầu cơ bản được đáp ứng bởi bất kỳ nhà môi giới ECN là tính thanh khoản cao, cho phép thực hiện hầu hết các phần của giao dịch giữa các thương nhân trong công ty. Hiên nay hơn 2 triệu tài khoản giao dịch InstaForex được đảm bảo thanh khoản rất lớn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hệ thống ECN.

Trong trường hợp không có lệnh đối diện cho giao dịch của khách hàng, nó sẽ chuyển qua các nhà môi giới khác. Kỹ thuật này được gọi là STP (Straight Through Processing) . Khách hàng của công ty môi giới ECN có thể theo dõi tốc độ thanh khoản và thực hiện giao dịch. Giao dịch ECN có một số ưu điểm so với các giao dịch thông qua người môi giới bởi các nhà hoạch định thị trường, bởi vì giao dịch của giao dịch ngoại hối không được thực hiện đối với các nhà môi giới, vì sau đó có counteractor riêng của mình: hoặc là một khách hàng của nhà môi giới ECN , hoặc tính thanh khoản của đối tác của nhà môi giới ECN.

Không giống như các nhà hoạch định thị trường và các công ty môi giới khác, nhà môi giới ECN không chơi với các khách hàng. Khách hàng InstaForex có 24 giờ để truy cập giao dịch ECN nhờ vào tỷ lệ thanh khoản cao nội bộ và các nhà thầu đáng tin cậy. Hiện nay, Công ty InstaForex dường như là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới cung cấp các dịch vụ giao dịch ECN.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback