empty
 
 

24.05.202214:52:00UTC+00Niềm tin tiêu dùng của Na Uy yếu nhất kể từ năm 1998

Niềm tin của người tiêu dùng Na Uy suy yếu trong quý II và đạt mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, kết quả một cuộc khảo sát của Finance Na Uy cho thấy hôm thứ Ba. Niềm tin của người tiêu dùng được điều chỉnh theo mùa giảm rõ rệt xuống -11,7 trong quý thứ hai từ 0,7 trong quý trước. Đây là mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ năm 1998, khi lãi suất của Na Uy được tăng mạnh trong bối cảnh khủng hoảng châu Á. Cuộc khảo sát được thực hiện với sự phối hợp của Kantar Public từ ngày 5 đến 11 tháng 5. Giám đốc điều hành của Finans Norge Idar Kreutzer cho biết: “Cùng lúc Na Uy đang trong giai đoạn bùng nổ và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, kỳ vọng phát triển kinh tế của các hộ gia đình Na Uy đang giảm mạnh trong tương lai”. Kỳ vọng của người tiêu dùng về tình hình tài chính của chính họ trong 12 tháng tới trở nên xấu đi đáng kể trong quý hai, với chỉ số giảm xuống -1,9 từ mức 14,0 trong ba tháng trước đó. Hơn nữa, sự tự tin thấp như vậy đã không được chứng kiến ​​kể từ năm 1992. Kỳ vọng của các hộ gia đình vào tình hình kinh tế chung của đất nước trong một năm tới cũng giảm mạnh từ 30,3 xuống -28,2. Chỉ số chưa điều chỉnh là -18,1 trong quý thứ hai so với 2,7 trong quý trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.