empty
 
 
20.04.2021 07:19 PM
April 20, 2021 : EUR/USD daily technical review and trade recommendations.

This image is no longer relevant

By the end of February, Near the price level of 1.2250, Significant SELLING Pressure was found, leading to the current downside movement.

The price zone around (1.1990) corresponds provided some temporary buying pressure.

However, this recent short-term upside movement was terminated due to lack of sufficient buying momentum.

Another downside movement was expressed towards 1.1840. Breakdown below it triggered another downside movement towards 1.1780-1.1750 which failed to hold for a while.

Further bearish decline extended towards 1.1710 which provided BUYING Pressure while being tested.

Hence, an upside pullback was expected to pursue towards 1.1840 & 1.1990. Both levels failed to provide sufficient bearish pressure.

Currently, as long as the ongoing breakout above 1.1990 is maintained, more upside movement is expected to pursue towards 1.2100 where price action should be watched cautiously.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $3000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 9 chúng tôi xổ $3000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback