empty
 
 
01.09.2021 09:01 PM
September 1, 2021 : EUR/USD daily technical review and trading opportunities.

This image is no longer relevant

Recently, Persistence below the depicted price zone of 1.1990 indicated further downside movement towards 1.1840 and 1.1780 where a sideway consolidation range was established.

During last week, the EURUSD pair has been trapped within a narrow consolidation range between the price levels of 1.1780 and 1.1840. A bullish breakout was executed above 1.1840 shortly after.

Temporary Upside pullback was expected towards 1.1990. However, re-closure below the price level of 1.1840 has initiated another downside movement towards 1.1780 which failed to hold prices for a short period of time before significant upside movement was presented into market.

Intraday traders were advised to wait for candlestick closure above 1.1780 - 1.1840 for another ascending swing to be initiated. This has just happened a few hours ago.

Initial targets are expected to be projected towards 1.1910 and 1.199.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback