empty
 
 

31.03.202007:26 Forex Analysis & Reviews: Dự báo EUR/USD vào ngày 31 tháng 3 năm 2020

EUR/USD

Đồng euro bắt đầu được xác định với sự lựa chọn của sự di chuyển hơn nữa sau sự tăng trưởng sáu ngày trước đó. Vào thứ hai, hỗ trợ của đường MACD đã được kiểm tra sức mạnh trên biểu đồ hàng ngày, hôm nay nó đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch châu Á.

Exchange Rates 31.03.2020 analysis

Để khắc phục tình trạng giảm, giá cần phải đi xuống dưới đường kênh giá ở mức 1.0967, tại thời điểm đường này trùng với mức Fibonacci là 38.2%. Vượt qua sự hỗ trợ sẽ mở ra mục tiêu 1.0625 - dòng của kênh nhúng, đã hoạt động rất hiệu quả vào ngày 20 - ngày 23 tháng 3. Đường tín hiệu của bộ dao động Marlin đến gần ranh giới với xu hướng giảm dần.

Exchange Rates 31.03.2020 analysis

Trên biểu đồ bốn giờ, vượt qua mức giá của hỗ trợ đầu tiên tại 1.0967 sẽ mở ra mục tiêu trung gian là 1.0875 - hỗ trợ của đường MACD. Một pin bên dưới nó mở ra một mục tiêu chiến lược tại 1.0625. Bộ dao động Marlin đã ở trong vùng suy giảm.

Nó mở các vị trí bán với giá vượt qua 1.0967, s/l trên mức cao trong ngày (1.1053), t/p trước mục tiêu 1.0625.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.