empty
 
 

12.06.202011:24 Forex Analysis & Reviews: Phân tích chỉ tiêu. Đánh giá hàng ngày cho GBP/USD vào ngày 12 tháng 6 năm 2020

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Vào hôm thứ sáu, cặp đôi có thể sẽ tiếp tục di chuyển xuống từ mức 1.2603 (giá đóng cửa của nến ngày hôm qua) với mục tiêu ở mức thoái lui 1.2532 - 38.2% (đường chấm màu đỏ). Nhiều khả năng, giá sẽ tiếp tục giảm từ mức này với mục tiêu là 1.2445, mức sụt giảm là 50% (đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 12.06.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- phân tích chỉ báo - xuống;

- Các mức Fibonacci thoái lui - xuống;

- khối lượng - xuống;

- phân tích nến - xuống;

- phân tích xu hướng - xuống;

- đường Bollinger - xuống;

- biểu đồ hàng tuần - xuống.

Kết luận chung:

Hôm nay, cặp tiền có thể sẽ tiếp tục di chuyển xuống từ mức 1.2603 (giá đóng cửa của nến ngày hôm qua) với mục tiêu ở mức thoái lui là 1.2532 - 38.2% (đường chấm màu đỏ). Nhiều khả năng, giá sẽ tiếp tục giảm từ mức này với mục tiêu là 1.2445, mức sụt giảm là 50% (đường đứt nét màu đỏ).

Trong kịch bản không thể xảy ra, nếu giá giảm và đạt mức thoái lui 1.2532, 38.2% (đường đứt nét màu đỏ), nó có thể bắt đầu tăng với mục tiêu ở mức kháng cự 1.2640 (đường đậm màu đỏ).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.